Doç. Dr. Ayşegül Aykurt
Lisans

•1991-1995     Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,  Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Bitirme Tezi:   Kamares Stili Seramik (Prof. Dr. Hayat Erkanal danışmanlığında)

Yüksek Lisans

•1995-1999     Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Bitirme Tezi:   Panaztepe Gri Minyas Seramiği  (Prof. Dr. Armağan Erkanal danışmanlığında)

Doktora

•1999-2004     Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Bitirme Tezi:   Kocabaş Tepe Orta Tunç Çağı Seramiğinin Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi (Prof. Dr. Hayat Erkanal danışmanlığında)

Görevler

•1995-2004     Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı-Araştırma Görevlisi
•2005-2012     Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi
•2012-              Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Doçent.

Kazılar

1992-2005            Liman Tepe Kazıları (Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın başkanlığında)
•1994-1996, 2001  Panaztepe Kazıları
•1994-1998           Bakla Tepe Kazıları (Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın bilimsel başkanlığında)
•1999                      Kocabaş Tepe Kazısı (Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın bilimsel başkanlığında)
•2002, 2005           Çeşme-Bağlararası Kazıları (Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın bilimsel başkanlığında)
•2009-2012            Karain Mağarası Kazıları (Prof. Dr. Işın Yalçınkaya’nın başkanlığında)
•2009-2012            Suluin Mağarası Kazıları (Prof. Dr. Harun Taşkıran’ın başkanlığında)

Ulusal Sözlü Sunumlar

•Aykurt, A. 2012. “Liman Tepe Savunma Sistemleri” Assos’tan Iasos’a Troas ve Karia Arasındaki Kent Surları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma Toplantısı 21 Eylül 2012, İzmir.

•Aykurt, A. 2007. “Batı Anadolu’da Gri Seramiğin Kökeni ve Gelişimi” Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çaği Kültürleri Üzerine Yeni Araştirmalar Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi, 24-25 Nisan 2007.

•Aykurt, A. 2007. “2006 Liman Tepe Kazısı” 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. Kocaeli Üniversitesi, 28 Mayıs-01 Haziran 2007.

Uluslararası Sözlü Sunumlar

•Şahoğlu, V., A. Aykurt. 2005. “Middle and Late Bronze Age Pottery from Çeşme Bağlararası” Troia Wokshop Pottery Workshop: Fabrics and Decorative Styles Interregional Interactions Between Troia, The Aegean Region and the Coasts of Asia Minor in the Middle Bronze Age and in the Beginning of the Late Bronze Age. Troia, 4-6 August 2005. 

Poster

•Erkanal, H., A. Aykurt, L. Keskin, V. Şahoğlu, İ. Tuğcu, R. Tuncel, 2008, “Izmir Region Excavations Research Project (IRERP)-Turkey. Liman Tepe, Baka Tepe, Çeşme-Bağlarararsı and Kocabaş Tepe Excavations” Sapienza Università di Roma, 6th International Congress on the Archaeology .

Yayınlar

Editörlük

•Erkanal-Öktü, A., E. Özgen, S. Günel, A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H. Tekin, N. Çınardalı-Karaaslan, B. Uysal, F. A. Karaduman, A. Engin, R. Spiess, A. Aykurt, R. Tuncel, U. Deniz ve A. Rennie (eds.). 2006. Hayat Erkanal’a Armağan, Kültürlerin yansıması. Studies in Honor of Hayat Erkanal, İstanbul: Homer Kitabevi.

•Çınardalı - Karaaslan, N., A. Aykurt, N. Kolankaya - Bostancı, Y. Erbil (eds.). Armağan Erkanal'a Armağan Kitabı: Some Observations on Anatolian Cultures. Compiled in Honor of Armağan Erkanal, İstanbul.

Makaleler, Yayınlanmış Konferans ve Sempozyum Bildirileri

•Aykurt, A., S. Kaya. 2005. "İzmir Arkeolji Müzesi Tarafından Satın Alınan Bir Grup Depas Amphikypellon" Anadolu / Anatolia 28: 1-12.

•Aykurt, A. 2006. “Kocabaş Tepe Seramik Fırını”, A. Erkanal, E. Özgen, S. Günel, A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H. Tekin, N. Çınardalı Karaaslan, B. Uysal vd. Edt., Hayat Erkanal'a Armağan. Kültürlerin Yansıması, 113-119, İstanbul: Homer Kitapevi.

•Aykurt, A. 2008 "Batı Anadolu'da Gri Seramiğin Kökeni ve Gelişimi." A. Erkanal, E. özgen, S. Günel, H. Hüryılmaz, vd. (Eds.) Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine yeni Araştırmalar, 9-22, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınlar.

•Erkanal, H. ve A. Aykurt. 2008 "Limantepe 2006 Yılı Kazıları." Kazı Sonuçları Toplantısı 29/3: 223-242.

•Aykurt, A. 2009. "Batı Anadolu’da Minos Kökenli Bir Seramik Grubu:“Tortoise-Shell Ripple Ware". Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Dergisi, XIV (2009/2): 33-44.

•Aykurt, A. 2010. "Late Bronze Age Pottery from Çeşme Bağlararası." Olba XVIII: 1-62.

•Aykurt, A. 2010 "İzmir Bölegsi Orta Tunç Çağı Seramiği." Belleten LXXIV, Sayı 269: 1-69.

•Aykurt, A. ve N. Ayengin. 2011. "Karain Mağarası B Gözü Erken Kalkolitik Çağ Seramiği." H. Taşkıran, M. Kartal, K. Özçelik, M. B. Kösem, G. Kartal (eds). Işın Yalçınkaya'ya Armağan, Studies in Honor of Işın Yalçınkaya, 47-66, Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.

•Erkanal, H., V. Şahoğlu, A. Aykurt, O. Kouka, İ. Tuğcu. 2012 "Limantepe 2010 Yılı Kazıları." Kazı Sonuçları Toplantısı 33/4: 463-478.

•Çınardalı-Karaslan, N. A. Aykurt, Y.H. Erbil, N. Kolankaya-Bostancı 2012 "Panaztepe Kazıları Kapsamında İzmir Bölgesi Gediz Deltası Yüzey Araştırması 2010 Yılı Çalışmaları." Araştırma Sonuçları Toplantısı 29/1: 319-342.

•Aykurt, A. (baskıda) "The End of Early Bronze Age and Transition to the Middle Bronze Age in Limantepe." C. Dumas, O. Kouka vd. (eds) The Aegean Early Bronze Age: New Evidence. Athens.

•Aykurt, A. (baskıda) "An Example of Mycenaean Pictorial Pottery: Krater from Liman Tepe." N. Çınardalı-Karaaslan, A. Aykurt, N. Kolankaya-Bostancı, Y. H. Erbil (eds) Armağan Erkanal'a Armağan Kitabı: Some Observations on Anatolian Cultures. Compiled in Honor of Armağan Erkanal, İstanbul.