Öğr. Gör. Dr. F. Ayşe Karaduman
Lisans

•1980-1984      Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Sumeroloji Ana Bilim Dalı
Bitirme Tezi:   Sargonidler Devri Yeni Asur Tarihi Coğrafyası (Prof. Dr. Hüseyin Sever danışmanlığında)

Yüksek Lisans

•1986-1990     Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sumeroloji Ana Bilim  Dalı
Bitirme Tezi:   Kapadokya Metinlerinden Anadolu'nun İlk Tarihi Çağı Hakkında Edinilen  Yeni Bilgiler (Prof. Dr. Emin Bilgiç danışmanlığında)

Doktora

•1990-1994     Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sumeroloji Ana Bilim  Dalı
Bitirme Tezi:   l956’da Bulunan Çeşitli Kültepe Vesikalarından Anadolu’nun Tarihi İçtimai  Meseleleri Hakkında Edinilen Yeni Bilgiler (Prof. Dr. Emin Bilgiç danışmanlığında).

Görevler

•1985-2000   Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Uzman Sümerolog
•2000-          Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi

Burslar

•1994-5 Liege Üniversitesi Assiriyoloji Bölümü doktora sonrası burs.

Kazılar

•1993 Sinap Formasyonu Kurtarma Kazısı

Ulusal Bildiriler

•Karaduman, A.F. 2007 '' Kültepe Metinlerinde Be’ulatum Örnekleri'' Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 10.Yıl  Etkinlikleri Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar Sempozyumu, 24-25 Nisan 2007, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Yayınlar

Editörlük

•Erkanal, A., E. Özgen, S.Günel, A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H.Tekin, N. Çınardalı-Karaaslan, B. Uysal, F. A. Karaduman, A. Engin, R. Spiess, A. Aykurt, R. Tuncel, U. Deniz ve A. Rennie (eds.). 2006. Hayat Erkanal'a Armağan, Kültürlerin Yansıması. Studies in Honor of Hayat Erkanal, Cultural Reflections. İstanbul: Homer Kitabevi.

Makaleler

•Karaduman, A. F. 1987 “1986 Yılı Kültepe Kazısında Ele Geçen Zarf ve Tabletlerdeki Şahıs, Yer, Hamuštum, Limum ve Ay İsimleri”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi l986 Yıllığı, Ankara, s. 64-80.

•Karaduman, A. F. 1988 “İki Borç Mukavelesi”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1987 Yıllığı, Ankara ,  s. 95-101.

•Karaduman, A. F. 1990  “l950 Yılında Kültepe Kazısında Bulunan Bir Grup Vesika”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi l989 Yıllığı, Ankara,  s. 42-50.

•Karaduman, A. F. 1992“1950 Yılında Kültepe Kazısında Bulunan 5 Adet Mahkeme Kararı”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi l990 Yıllığı, Ankara, s. 44-53.

•Karaduman, A. F. 1992 “Karum'un II. Tabakasından Bir Grup Borç Mukavelesi”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi l992 Yıllığı, Ankara, s. 51-70.

•Karaduman, A.F. 2006 ''Enna-Su’en'e Yazılan Mektup'' A. Erkanal et.al.(eds.), Kültürlerin Yansıması, Hayat Erkanal'a Armağan. İstanbul: 473-475.

•Karaduman, A.F. 2008 a ''Acemhöyük Sarıkaya Sarayı'nda Bulunmuş Olan Etiketlerden Bir Grup'' T. Tarhan, A. Tibet, E. Konyar (ed.), Muhibbe Darga Armağanı, İstanbul: 283-290.

•Karaduman, A.F. 2008 b ''Three Kültepe Texts Regarding the Payment of a Debt in Installments'' Journal of Near Eastern Studies vol. 67, number: 2: 81-106.

•Karaduman, A.F. 2008 c '' A Letter To Ili-Alum And Iddin-Aššur'' C. Michel (ed.), Old Assyrian Studies in Memory of Paul Garelli, OAAS 4, PIHANS 112, NINO: 63-67.