Prof. Dr. Ayşegül Aykurt
Lisans

•1991-1995     Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,  Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Bitirme Tezi:   Kamares Stili Seramik (Prof. Dr. Hayat Erkanal danışmanlığında)

Yüksek Lisans

•1995-1999     Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Bitirme Tezi:   Panaztepe Gri Minyas Seramiği  (Prof. Dr. Armağan Erkanal danışmanlığında)

Doktora

•1999-2004     Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Bitirme Tezi:   Kocabaş Tepe Orta Tunç Çağı Seramiğinin Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi (Prof. Dr. Hayat Erkanal danışmanlığında)

Görevler

•1995-2004     Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı-Araştırma Görevlisi
•2005-2012     Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi
•2012-  2018   Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Doçent.                                                                        •2018               Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Profesör.                                                                                   

Kazılar

•1992-                     Liman Tepe Kazıları (Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın başkanlığında) (devam ediyor)
•1994-1996, 2000, 2010-   Panaztepe Kazıları (Prof. Dr. Armağan Erkanal’ın başkanlığında)
•1994-1998           Bakla Tepe Kazıları (Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın bilimsel başkanlığında)
•1999                      Kocabaş Tepe Kazısı (Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın bilimsel başkanlığında)
•2002-2005           Çeşme-Bağlararası Kazıları (Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın bilimsel başkanlığında)
•2009-2012            Karain Mağarası Kazıları (Prof. Dr. Işın Yalçınkaya’nın başkanlığında)
•2009-2012            Suluin Mağarası Kazıları (Prof. Dr. Harun Taşkıran’ın başkanlığında)

Yayınlar
Kitap

•A. Aykurt ve H. Erkanal, 2017. Bakla Tepe Geç Tunç Çağı Mezarları / Late Bronze Age Graves of Bakla Tepe. Ankara: Ankara Üniversitesi yayınları.

Uluslararası SCI, AHCI kapsamında yayınlanan makaleler

•A. Aykurt, 2010. “İzmir Bölgesi Orta Tunç Çağı Seramiği”  Belleten LXXIV-Sayı: 269: 1-69. 
•A. Aykurt, 2010. “Late Bronze Age Pottery from Çeşme Bağlararsı” Olba XVIII: 1-62.  
  •A. Aykurt, H. Erkanal, 2016. “Archaeological Evidence for an Early Second Millennium BC potter’s kiln at Liman Tepe”  Belleten  LXXX/287: 1-22.
•A. Aykurt, H. Erkanal, 2017. “A Late Bronze Age ship from Liman Tepe with reference to the Late Bronze Age ships from İzmir / Bademgediği Tepesİ and Kos / Seraglio” Oxford Journal of Archaeology, 36/1: 61-70.                                                    

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

•A. Aykurt, 2013. “An Updated Assessment an Western Anatolian Middle Bronze Age Chronology in Light of Excavations of the İzmir Region” Colloquim Anatolicum/Anadolu Sohbetleri XII: 37-77.
•A. Aykurt, 2018."Mycenaean Pottery Sherd from Liman Tepe with a Warrior on Chariot and its Significance in Aegean Archaeology" TUBA-AR 23.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

•A. Aykurt, S. Kaya, 2005. “İzmir Arkeolji Müzesi Tarafından Satın Alınan Bir Grup Depas Amphikypellon”  Anadolu / Anatolia 28: 1-12.
•A.  Aykurt, 2009. “Batı Anadolu’da Minos Kökenli Bir Seramik Grubu:“Tortoise-Shell Ripple Ware”  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Dergisi, XIV (2009/2): 33-44.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler

•A. Aykurt, 2006. “Kocabaş Tepe Seramik Fırını”, A. Erkanal, E. Özgen, S. Günel, A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H. Tekin, N. Çınardalı Karaaslan, B. Uysal vd. Edt., Hayat Erkanal'a Armağan. Kültürlerin Yansıması, 113-119, İstanbul: Homer Kitapevi.
•A. Aykurt ve N. Ayengin, 2011. “Karain Mağarası B Gözü Erken Kalkolitik Çağ Seramiği” H. Taşkıran, M. Kartal, K. Özçelik, M. B. Kösem, G. Kartal, Edt., Işın Yalçınkaya'ya Armağan. Studies in Honour of Işın Yalçınkaya, 47-66, Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
•A. Aykurt, 2014. “An Example of Mycenaean Pictorial Pottery: Krater from Liman Tepe”  N. Çınardalı - Karaaslan, A. Aykurt, N. Kolankaya - Bostancı, Y. Erbil Edt., Armağan Erkanal'a Armağan Kitabı: Some Observations on Anatolian Cultures. Compiled in Honor of Armağan Erkanal, Ankara: 55-73.
•A. Erkanal, A. Aykurt, 2017. “Thoughts on the Anthropomorphic Pot Found in Liman Tepe” Ç. Maner M.T. Horowitz ve A.S. Gilbert (eds.). Overturning Certainties in Near Eastern Archaeology, A Festschrift in Honor of K. Aslıhan Yener, 171- 185.

Ulusal / uluslararası kitaplarda editörlük

•A. Erkanal-Öktü, E. Özgen, S. Günel, A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H. Tekin, N. Çınardalı-Karaaslan, B. Uysal, F. A. Karaduman, A. Engin, R. Spiess, A. Aykurt, R. Tuncel, U. Deniz ve A. Rennie, 2006. Hayat Erkanal’a Armağan, Kültürlerin yansıması. Studies in Honor of Hayat Erkanal, İstanbul: Homer Kitapevi.
•N. Çınardalı - Karaaslan, A. Aykurt, N. Kolankaya - Bostancı, Y. Erbil 2014. Armağan Erkanal'a Armağan Kitabı: Some Observations on Anatolian Cultures. Compiled in Honor of Armağan Erkanal, Ankara.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

•H. Erkanal, A. Aykurt, 2008, “Liman Tepe 2006 Yılı Kazıları”  Kazı Sonuçları Toplantısı 29/3: 223-242. 
•H. Erkanal, V. Şahoğlu, A. Aykurt, O. Kouka, İ. Tuğcu, 2012. “Liman Tepe 2010 Yılı Kara Kazıları” Kazı Sonuçları Toplantısı 33/4: 463-478.
•N. Çınardalı-Karaaslan, A. Aykurt, Y. Erbil, N. Kolonkaya-Bostancı, 2012.  “Panaztepe Kazıları Kapsamında İzmir Bölgesi Gediz Deltası Yüzey Araştırması 2010 Yılı Çalışmaları” Araştırma Sonuçları Toplantısı 29/1: 319-342.                                                       
•N. Çınardalı-Karaaslan, N. Kolonkaya-Bostancı, Y. Erbil, A. Aykurt, 2013. “İzmir İli, Menemen İlçesi Prehistorik ve Protohistorik Dönem 2011 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması” Araştırma Sonuçları Toplantısı 30/1: 161-174.
•H. Erkanal, A. Aykurt, K. Büyükulusoy, V. Şahoğlu ve İ. Tuğcu, 2014. “Liman Tepe 2013 Yılı kara ve Sualtı Kazıları” Kazı Sonuçları Toplantısı 35/3: 499-513.  
H. Erkanal, A. Aykurt, K. Büyükulusoy, İ. Tuğcu, R. Tuncel ve V. Şahoğlu, 2015. “Liman Tepe 2013 Yılı kara ve Sualtı Kazıları” Kazı Sonuçları Toplantısı 36/3: 473-494.  
H. Erkanal, A. Aykurt, K. Büyükulusoy, İ. Tuğcu, R. Tuncel ve V. Şahoğlu, 2016. “Liman Tepe 2014 Yılı kara ve Sualtı Kazıları” Kazı Sonuçları Toplantısı 37/1: 323-340.
•H. Erkanal, A. Aykurt, K. Büyükulusoy, İ. Tuğcu, R. Tuncel ve V. Şahoğlu, 2017. “Liman Tepe 2015 Yılı Kara ve Sualtı Kazıları” Kazı Sonuçları Toplantısı. 38/3: 133-150.
•H. Erkanal, A. Aykurt, K. Böyükulusoy, İ. Tuğcu ve V. Şahoğlu, 2018. “Liman Tepe 2016 Yılı Kara ve Sualtı Kazıları” Kazı Sonuçları Toplantısı. 39/1: 431-452.
•A. Aykurt, (Baskıda). “The End of Early Bronze Age and Transition to the Middle Bronze Age in Liman Tepe” C. Doumas, O. Kouka vd. Edt., The Aegean Early Bronze Age: New Evidence. Athens

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

•V. Şahoğlu ve A. Aykurt, 2005. “Middle and Late Bronze Age Pottery from Çeşme Bağlararası” Troia Wokshop Pottery Workshop: Fabrics and Decorative Styles Interregional Interactions Between Troia, The Aegean Region and the Coasts of Asia Minor in the Middle Bronze Age and in the Beginning of the Late Bronze Age. Troia, 4-6 August 2005.
•A. Aykurt, 2012. “Liman Tepe Savunma Sistemleri” Assos’tan Iasos’a Troas ve Karia Arasındaki Kent Surları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma Toplantısı 21 Eylül 2012, İzmir.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

•A. Aykurt, 2008. “Batı Anadolu'da Gri Seramiğin Kökeni ve Gelişimi” A. Erkanal, E. Özgen, S. Günel, H. Hüryılmaz vd. Edt., Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar, 9-22, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

•A. Aykurt, 2018. “Troya Savaşı ve Kültürel Bellek” Hacettepe Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi HÜTKAM: Kültürel Bellek 2018. 6-8 Kasım 2018. Ankara.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

•A. Aykurt, 2008. “Batı Anadolu'da Gri Seramiğin Kökeni ve Gelişimi” A. Erkanal, E. Özgen, S. Günel, H. Hüryılmaz vd. Edt., Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar, 9-22, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.    
•A. Aykurt, H. Erkanal,  baskıda. “Defense systems dated to the Early Bronze Age at Liman Tepe” IV. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu, 19-21 Mart Kütahya.

Poster Sunumu

•H . Erkanal, A. Aykurt, L. Keskin, V. Şahoğlu, İ. Tuğcu, R. Tuncel, 2008. “Izmir Region Excavations Research Project (IRERP)-Turkey. Liman Tepe, Baka Tepe, Çeşme-Bağlarararsı and Kocabaş Tepe Excavations” Sapienza Università di Roma, 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East Rome, 5th-10th May 2008.