Çine-Tepecik Kazıları

Aydın ilinin 36 km güneyinde Çine çayının 1 km doğusunda ovada yer alan Tepecik Höyüğü Batı Anadolu’nun kültürel ve kronolojik gelişimine yeni katkılar sağlayan yeni bir merkezdir. 2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayı ile Bakanlar Kurulu kazısı olarak başlayan ve Prof. Dr. Sevinç GÜNEL başkanlığında yürütülen Tepecik Höyüğü kazıları bölgenin tarihöncesi dönemlerine ışık tutacak bir kültür tarihinin varlığını ortaya koymuştur. Höyük kuzey-güney doğrultusunda oval bir yapıya sahiptir. Kuzeyden güneye doğru yüksekliği gittikçe azalan ve yayvan bir görünüm oluşturan höyüğün güney ve güneybatısı ova seviyesindedir.

Tepecik Höyüğü’nde gerçekleştirilen kazıların verdiği ilk neticeler, şu ana kadar sadece antik dönemleri ile tanınan Aydın bölgesinin erken dönemlerine ışık tutacak ve bu bölgenin yeterince bilinmeyen Prehistorik dönemlerini aydınlatacak kültürel bir yapının varlığını ortaya koymaktadır. Höyüğü çevreleyen ve kısmen açığa çıkartılabilen savunma duvarı ile ilgili ele geçen kanıtlar, M. Ö. 2. bine tarihlenmektedir. Duvarın iç kesimindeki kazı çalışmaları Orta ve Geç Tunç Çağı’na tarihlenen yerleşmeye ait mimari ve buluntu grubunu vermiştir. Öte yandan höyüğün batısında savunma duvarı dışında kalan alanda geçekleştirilen kazılarda Kalkolitik Çağ’a uzanan bir yerleşme tespit edilmiştir. Özellikle höyüğün ova seviyesine yakın düzgün bir arazi yapısını oluşturduğu alandaki kazılarda depo işlevine sahip yuvarlak plan veren mimari kalıntı ve duvar uzantıları Orta Kalkolitik Çağ’a ait bir yerleşimin varlığını ortaya koymaktadır. 2004 yılı kazılarında, Tepecik Höyük’te M. Ö. 2. binden Orta Kalkolitik Çağ’a değin uzanan bir kronolojiyi takip etmek mümkün olmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 06800 Beytepe/Ankara