Arş. Gör. Ozan Çömelekoğlu
Lisans

•2003-2007     Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Yüksek Lisans

2009-2012     Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeolojisi Anabilim Dalı
Bitirme Tezi:   M.Ö. 2. Binyılda Doğu Akdeniz'de Deniz Ulaşımı ve Liman Olgusu

Doktora

•2012-     Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeolojisi Anabilim Dalı

Görevler

•2009-     Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi

Kazılar

•2009-      Liman Tepe Kazısı (Prof. Dr. Hayat Erkanal'ın bilimsel başkanlığında).

•2012      Teos Kazısı (Prof. Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığında).