Prof. Dr. Engin Özgen
Lisans

• 1968 – 1973  İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı
Bitirme Tezi: Norşuntepe Ufak Taş ve Kemik Buluntuları.

Doktora

•1974-1979      Pennsylvania University, Department of Classical Archaeology
Bitirme Tezi:  The Urartian Bronze Collection at the University Museum: The Urartian Armor.

Görevler

•1980-1986      Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi
•1986-1992      Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü, Doçent
•1992-2007      Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü, Profesör
•1985-1991      Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi
•1992-1996      T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü.
•2000-2007      Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergi Yayın Kurulu Üyesi.

Burslar

•1974    Fullbright ,yurtdışı doktora eğitimi bursu

Yayınlar
Kitaplar

•Özgen, E., 1979. The Urartian Bronze Collection at the University Museum: The Urartian Armor (University Microfilms International), Ann Arbor/Michigan

•Özgen, E. ve İ. Özgen, 1988. Antalya Museum, Ankara.

Makaleler, Yayınlanmış Konferans ve Sempozyum Bildirileri

•Özgen, E., 1978. Some remarks on the Urartian Bronze Horetrappings at the University Museum, 80th General Meeting of the Archaeological Institute of America, 27-31 Aralık, Vancouver.


•Özgen, E., 1983.The Urartian Chariot Reconsidered: I. Representatiional Evidence, 9.-7. Centuries B.C., Anatolica X, 111-131.

•Özgen, E., 1984.The Urartian Chariot Reconsidered: II. Archaeological Evidence, , 9.-7. Centuries B.C., Anatolica XI, 91-154.

•Özgen, E., 1985Two Bronze Near Eastern Figurines from Southeastern Anatolia, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi III:1,173-179.

•Özgen, E., J.D. Muhly, R.Maddin ve T.Stech. 1985. Iron in Anatolia and the Nature of the Hittite Iron Industry, Anatolian Studies XXXV, 67-84.

•Özgen, E., 1985. Seyyare Eichler, Götter, Genien und Mischwesen in der urartäischen Kunst (= Archäologische Mitteilungen aus Iran, Ergänzungsheft 12), Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologische 75:2, 314-315.

•Özgen, E.,  1986. Gaziantep-Kilis Bölgesi Höyük Yüzey Araştırmaları: OylumHöyük, VIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs, Ankara.

•Özgen, E. , 1986. Güneydoğu Anadolu’da Bulunmuş Bir Grup Dört Tekerlekli Araba Modeli, X. Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül, Ankara.

•Özgen, E. , 1986. A Group of Terracotta Wagon Models from Southeastern Turkey, Anatolian Studies XXXVI, 165-171.

•Özgen,E., 1987. Gaziantep-Kilis Bölgesi Höyük Yüzey Araştırmaları: Oylum Höyük,  IV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 239-248.

•Özgen,E., 1987. Bir Höyüğün Ölümü: Oylum Höyük, I. Gaziantep Tarihi ve Kültürel Değerleri Sempozyumu Bildirileri, 26-28 Mayıs, Gaziantep.

•Özgen, E., 1988. Oylum Höyük 1987, X. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-27 Mayıs, Ankara.

•Özgen,E., 1989. Oylum Höyük 1988, XI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 18-23 Mayıs, Ankara.

•Özgen, E., 1989. Eine Göttin-Statuette aus Oylum Höyük in Südost-Anatolien, Anatolia and the Ancient Near EastStudies in Honor of Tahsin Özgüç (Editör: K. Emre-B. Hrouda-M.J. Mellink-N. Özgüç), Ankara, 369-371.

•Özgen, E., 1989/90. Oylum Höyük. A Brief Account of Investigations Conducted in 1987 and 1989, Anatolica XVI, 21-29.

•Özgen,E., 1990. Oylum Höyük 1989, XII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran, Ankara.

•Özgen, E., 1993. An Early Bronze Age Burial at Oylum Höyük near Kilis, Aspects of Art and Iconography: Anatolia and Its Neighbors, Studies in Honor of Nimet Özgüç, Ankara, 467-472.

•Özgen, E., 1993. Le trésor de Oylum Höyüğü, Trésors et Circulation Monétaire en Anatolie Antique, Paris, 45-59

•Özgen, E., 1993. Metalwork in the Gaziantep and Adana Museums: An Addendum, Anatolian Studies XLIII, 109-111.

•Özgen,E., H. Tekin ve K. Ensert, 1994. Oylum Höyük 1991 ve 1993 Kazıları, XVI. Uluslararası Kazı, Araştırma veArkeometri Sempozyumu, 30 Mayıs-4 Haziran, Ankara.

•Özgen,E., H. Tekin ve K. Ensert.1995.  Oylum Höyük 1994, XVII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 29 Mayıs-3 Haziran, Ankara.
•Özgen,E., H. Tekin ve B. Helwing. 1996.Oylum Höyük 1995, XVIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27 –31 Mayıs, Ankara.

•Özgen, E., 1997. Vorleafiger Bericht über die Ausgrabungen auf dem Oylum Höyük, Istanbuler Mitteilungen 47, 39-90.

•Özgen,E., H. Tekin ve B. Helwing , 1998. Oylum Höyük 1996 – 1997,  20. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı.

•Özgen, E., 1999.  Oylum Höyük 1997-1998: Die spätchalcolitische Siedlung auf der   Westterrasse Anatolia Antiqua VIII, 19-67.

•Özgen, E.,  B.Helwing ve A. Engin, 2000. Oylum Höyük 1998-1999, 22. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 223-230.

•Özgen,E. 2000. Oylum Höyük 1998-1999, 22. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı.

•Özgen,E., B. Helwing ve A. Engin.2000. Oylum Höyük 1998-1999, 23. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı.

•Özgen,E., B. Helwing ve A. Engin.2001. The Oylum Regional Project: Archaeological Prospection 2000, 19. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı.

•Özgen, E., 2001. Oylum Höyük 1998-1999, 22. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı, 223-230.

•Özgen, E., 2001. Ausgrabungen auf dem Oylum Höyük, 1997-2000: Zweiter vorlaufiger Bericht, Istanbuler Mitteilungen, 51: 76-82.

•Özgen,E., B. Helwing ve A. Engin.2002. Oylum Höyük, 2001, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı.

•Özgen, E., 2002. Oylum Höyük 1998-1999, 23. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı, 13-22.

•Özgen, E., 2002. The Oylum Regional Project: Archaeological Prospection 2000, 19.  Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı, 217-228.

•Özgen,E.,B. Helwing,L Herling  ve A. Engin. 2002. The Oylum Höyük Regional Project: Result of the 2001 Prospection Season, 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı.

•Özgen, E., 2003. Oylum Höyük, 2001, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı, 345-352.

•Özgen, E., 2003. The Oylum Höyük Regional Project: Result of the 2001 Prospection Season, 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2,  Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı, 151-157.

•Özgen, E., 2003. Some Remarks on the Destruction of Turkey’s Archaeological Heritage, Ed. N. Brodie, J. Doole, C. Renfrew, Trade in Illicit Antiquities: The Destruction of the World’s Archaeological Heritage, 119-120, McDonald Institute Monographs.

•Özgen, E., B. Helwing, A. Engin ve A. Greaves, 2003. On the Shifting Border Between Mesopotamia and the West: Seven Seasons of Joint Turkish-German Excavations at Oylum Höyük , Anatolica, XXIX, 61-85.

•Özgen,E., 2003. Oylum Höyük 2002, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı.

•Özgen,E., B. Helwing ve A. Engin, 2003. Kilis İli 2002 Yılı Yüzey Araştırması  ile birlikte, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı.

•Özgen, E., 2004. Oylum Höyük 2002, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı, 339-344.

•Özgen, E., 2004 Kilis İli 2002 Yılı Yüzey Araştırması, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı, 87-94.

•Özgen,E.,  A. Engin ve A. Greaves, 2004. Kilis İli 2003 Yılı Yüzey Araştırması, 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Konya, T.C. Kültür Bakanlığı.

•Özgen, E., 2006. Kalkolitik Çağ’da Oylum Höyük, Ed. H. Erkanal-Öktü vd., Hayat Erkanal’a Armağan: Kültürlerin yansıması / Studies in Honor of Hayat Erkanal: Cultural Reflections, İstanbul, Homer Kitabevi, 589-593.

•Özgen, E., 2006. Oylum Höyük 2004, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, Ankara, T. C Kültür ve Turizm Bakanlığı, 367-378.

•Özgen, E., 2008. Oylum Höyük 2006: Mozaikli Bazilika Kazısı, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, Ankara, T. C Kültür ve Turizm Bakanlığı, 411-426.

•Özgen, E., 2009. Oylum Höyük 2007, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, Ankara, T. C Kültür ve Turizm Bakanlığı, 139-154.