Prof. Dr. Armağan Erkanal
Lisans

•1960-1965    Ankara Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Bitirme Tezi:   Maraş Kabartmaları (Prof. Dr. Nimet Özgüç danışmanlığında)

Doktora

•1965-1972     Berlin Freie Universitat, Vorderasiatische Archaeologie
Bitirme Tezi:    Die Intermediate Keramik in Kleinasien (Prof. Dr. B. Hrouda danışmanlığında)

Doçentlik

•1979              Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü
Bitirme Tezi:   Anadolu’da Eski Suriye Üslüplü Mühürler ve Mühür Baskıları

Görevler

•1972-1974     Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde Kazılar Şubesi
•1974-1979     Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi
•1979-1989     Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent
•1989-              Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör
•1989-1997     Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Anabilim Dalı Başkanı
•1997-2011     Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölüm Başkanlığı
•1999                T. C. Kültür Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeliği
•2008                T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu Üyeliği

Burslar

•1965             T. C. Milli Eğitim Bakanlığı,yurtdışı doktora eğitimi bursu
•1981             Alexander von Humboldt Vakfı bir yıllık araştırma bursu

Ödüller

•1995           Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü
•1996           Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü

Yurtdışı Çalışmaları

•1989           Almanya, München Ludwig-Maximilian Universitaet konuk öğretim üyesi

Projeler

•HÜAF 86-02-220-001   İzmir ili Menemen ilçesi Panaztepe Kazı ve Survey Çalışmaları (başkanlığımda)
•HÜAF 94-04-220-007   İzmir Bölgesi Prehistorik Kazıları (başkanlığımda)
•HÜAF 00-02-701-001   Panaztepe Kazıları (başkanlığımda)
•TÜBİTAK  107K309       Kuzey İzmir-Güney Aiolis Arkeolojik Araştırmaları

Kazılar

•1965              Koçumbeli Kazısı (Burhan Tezcan başkanlığında)
•1975              Acemhöyük Kazısı (Prof. Dr. Nimet Özgüç başkanlığında)
•1980              Liman Tepe - Klazomenai Kazısı (Prof. Dr.Güven Bakır ve Çetin Anlağan başkanlığında)
•1982-1991     Girnavaz Kazısı (Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında)
•1985-             Panaztepe Kazısı (başkanlığımda)
•1992-             Liman Tepe Kazısı (Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında)

Yüzey Araştırmaları

•2000-2003      Kuzey İzmir - Menemen Ovası Yüzey Araştırması (başkanlığımda)

Yayınlar
Kitaplar

•Öktü, A.     1973. Die Intermediate-Keramik in Kleinasien. München. Salzer

•Erkanal, A. 1994. Anadolu'da Bulunan Suriye Kökenli Mühürler ve Mühü Baskıları (Die in Anatolien vorkommenden   altsyrischen Siegel und Siegelabdrücke). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları VI. Dizi-Sa. 42.

Editörlük

•Erkanal, A., H. Erkanal, H. Hüryılmaz, A. T. Ökse, N. Çınardalı, S. Günel, H. Tekin, B. Uysal ve D. Yalçıklı (eds.). 1995. In Memoriam İ. Metin Akyurt Bahattin Devam Anı Kitabı, Eski Yakın Doğu Kültürleri Üzerinde İncelemeler, Studies for Ancient Near Eastern Cultures. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

•Erkanal-Öktü, A., E. Özgen, S. Günel, A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H. Tekin, N. Çınardalı-Karaaslan, B. Uysal, F. A. Karaduman, A. Engin, R. Spiess, A. Aykurt, R. Tuncel, U. Deniz ve A. Rennie (eds.). (2006). Hayat Erkanal’a Armağan, Kültürlerin Yansıması. Studies in Honor of Hayat Erkanal, Cultural Reflections. İstanbul: Homer Kitabevi.

•Erkanal-Öktü, A., S. Günel ve U. Deniz (eds.) 2008. Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Makaleler, Yayınlanmış Konferans ve Sempozyum Bildirileri

•Erkanal, A. 1974. “İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi.” SED Sanat Edebiyat 1974/2: 70-6.

•Erkanal-Öktü, A. 1979. “Ein Rollsiegel aus der Naehe von Gerçüş.” Zeitschrift für Assyriologie 69/2: 234-43.

•Erkanal, A. 1980. “Eflatun Pınar Anıtı.” Bedrettin Cömert'e Armağan, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Beşeri Bilimler Dergisi, Özel Sayı, Ankara: 287-302.

•Erkanal, A. 1980. “Dört İnsan Figürünün Oluşturduğu Anafor Bezeği Üzerine Bir Derleme (Eine Untersuchung zum Viermenschenradmotiv).” Anatolia / Anadolu XIX: 287-302.

•Erkanal, A. ve H. Erkanal 1983. “Vorbericht über die Grabungen 1979 im praehistorischen Klazomenai/ Liman Tepe.” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1/1: 163-83.

•Erkanal, A. 1984. “Girnavaz Kazısının Anadolu Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi.” I. Araştırma Sonuçları Toplantısı İstanbul 23-26 Mayıs 1983, Ankara: 69-73.

•Erkanal, A. 1986. “Mardin Yöresinden Yeni Assur Dönemi Mühürleri.” III. Araştırma Sonuçları Toplantısı: 379-88.

•Erkanal, A. 1986. “Klazomenai/ Liman Tepe Kazılarında Ele Geçen Kil Çapalar (Tonanker von Klazomenai - Liman Tepe).” Anadolu Araştırmaları / Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung 1986: 183-92.

•Erkanal, A. ve H. Erkanal 1986. “A New Archaeological Excavation in Western Anatolia, Panaztepe.” Turkish Review Digest Quarterly I/3: 67-76.

•Erkanal, A. 1986. “Panaztepe Kazısının 1985 Yılı Sonuçları.” VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 253-61.

•Erkanal, A. 1987. “Panaztepe Kazıları 1986 Yılı Sonuçları.” IX. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 1987: 345-50.

•Erkanal, A. ve H.Erkanal  1987. “Batı Anadolu'da Yeni Bir Arkeolojik Kazı; Panaztepe.” Remzi Oğuz Arık Armağanı, 115-24. Ankara: DTCF Yayınları.

•Erkanal, A. 1988. “Panaztepe Kazıları 1987 Yılı Sonuçları.”  X. Kazı Sonuçları Toplantısı  II: 59-65.

•Erkanal, A. 1988. “Panaztepe Kazısı 1988 Yılı Raporu.” Höyük 1988: 37-44.

•Erkanal, A. 1988. “Çağdaş Müzecilik Anlayışı Yönünden Münih Müzelerinden Üç Örnek.” Türk Arkeoloji Dergisi XXVII, 1988, 1-14.

•Erkanal, A. 1989. “1988 Panaztepe Kazısı Sonuçları.” XI. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 255-60.

•Erkanal, A. 1989. “Mezar Tahripleri.” Eski Eser Tanımı ve Kaçakçılığının Önlenmesi Seminer Notları, 84-8. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığı.

•Erkanal, A. ve H.Erkanal  1989. “Archaeologischer Überlick über die Provinz Mardin.” K. Emre et al. (ed.), Anatolia and the Ancient Near East, 129-34. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

•Erkanal, A. 1990. “Panaztepe Kazısının Tarihsel Açıdan  Değerlendirilmesi.” X. Türk Tarih Kongresi: 139-46.

•Erkanal, A. 1991. “1990 Panaztepe Kazısı Sonuçları.” XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 447-55.

•Erkanal, A. 1993. “1991 Panaztepe Kazısı Sonuçları.”  XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 495-502.    

•Erkanal, A. 1993. “Panaztepe Nekropolü.” 1992 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları: 129-40.

•Erkanal, A. 1995. “1992 Panaztepe Kazısı Sonuçları.” XV. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 461-6.

•Erkanal, A. 1995. “1993 Panaztepe kazıları Sonuçları", XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 281-5.

•Erkanal, A. 1995. “Mühür Boyaması ve Ocker Kullanımı Üzerine Bazı Düşünceler.” A. Erkanal et al., (ed.), In Memoriam İ. Metin Akyurt ve Bahattin Devam Anı Kitabı, Studies for Ancient Near Eastern Cultures, 113-8. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.   

•Erkanal, A. 1995. “Bir Kült Kabı Üzerine Düşünceler I (Gedanken über ein Kultgefäss I).” Belleten LIX/226: 593-603.


•Erkanal, A. 1996. “1994 Panaztepe Kazısı Sonuçları.” XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 329-35.


•Erkanal, A. 1997. “1995 Panaztepe Kazısı Sonuçları.” XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 281-90.


•Erkanal, A. 1998. “Cudi Dağı Araştırmaları.” H. Erkanal et al. (ed.) XXXIVème Recontre Assyriologique Internationale  6-10. July 1987 İstanbul, 185-97. Ankara.


•Erkanal, A. 1998. “Gem.” Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 1, 666. İstanbul.


•Erkanal, A. 1998. “Gliptik.” Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, 685-6. İstanbul.


•Erkanal, A. 1998. “Kameo.” Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, 938-9. İstanbul.


•Erkanal, A. 1998. “Mühür.” Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, 1314-6. İstanbul.


•Erkanal, A. 1998. “Bir Kült Kabı üzerine Düşünceler.” G. Büken et al. (ed.) Evrenselliğe Yolculuk-Hacettepe Üniversitesi'nin Emel Doğramacı’ya Armağanı, 331-6. Ankara.


•Erkanal, A. 1998. “1996 Yılı Panaztepe Kazıları Sonuçları.” XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 455-66.


•Erkanal, A. 1999. “1997  Panaztepe Kazıları.” XX. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 371-81.


•Erkanal, A. 2000. “1998 Panaztepe Kazıları.”  XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 279-86.


•Erkanal-Öktü, A. 2000. “Ein Kultgefaess aus Girnavaz-Höyük bei  Nusaybin / Mardin.” Istanbuler Mitteilungen 50: 141-54.


•Erkanal-Öktü, A. 2000. “Überblick über die Siegelfunde von Bakla Tepe, Liman Tepe und Panaztepe.” V. Internationales Siegel-Symposium. Minoisch-Mykenische Glyptik. Stil, Ikonographie, Funktion (Marburg, 23.-25. September 1999) Corpus der minoischen und mykenischen Siegel. Beiheft 6, 67-77. Berlin.


•Erkanal, A. 2001. “1999 Panaztepe Kazıları.” 22. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 269-78.


•Erkanal-Öktü, A. 2001. “Arkeoloji.” Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiye’sinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu. 8-10 Kasım 2000, 93-105. Ankara.


•Erkanal, A. 2002. “2000 Yılı Panaztepe Kazı Sonuçları.” 23. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 305-12.


•Erkanal-Öktü, A. 2002. “İzmir Bölgesi Arkeolojik Araştırmalarında Panaztepe Kazısı’nın Yeri.” İzmir Kent Kültür Dergisi, Şubat 2002, Sayı 5: 188-95.


•Erkanal, A. 2003. “2001 Yılı  Panaztepe Kazıları",  24. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 227-32.


•Erkanal, A. ve B. Tugrul. 2003. “Panaztepe’de Bulunan Eserlerin Tahribatsız Muayene Metodları ile İncelenmesi.” 18. Arkeometri Sonuçları Toplantısı: 61-8.


•Erkanal-Öktü, A., A. G. Akalın, K. İren ve C. Lichter. “2001 Kuzey İzmir-Menemen Ovası Yüzey Araştırması.” 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1: 301-14.        

•Erkanal-Öktü, A. 2004. “İzmir.” I. Pini ve W. Müller (ed.). Corpus der minoischen und mykenischen Siegel. Band V. Kleinere Griechische Sammlungen. Supplementum 3,2. Nafpion-Volos und Westliche Türkei, 655-71. Mainz am Rhein: Phillip von Zabern.

•Erkanal, A. ve K. İren. 2004. “2003 Yılı Güney Aiolis Yüzey Araştırması.” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 17: 25-6.


•Erkanal, A. ve K. İren. 2004. “2002 Güney Aiolis Yüzey Araştırması.” 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2: 245-52.


•Erkanal, A. 2004. “2002 Yılı  Panaztepe Kazıları.”  25. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 245-52.


•Erkanal, A. 2004. “Anadolu-Miken İlişkileri.” Arkeoatlas 3: 90-3.


•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2005. “Panaztepe 2003 Yılı Kazıları.” 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 2: 25-36.


•Erkanal, A. ve K. İren. 2005. “2003 Güney Aiolis Yüzey Araştırması.” 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1: 259-70.


•Erkanal-Öktü, A. 2006. “Girnavaz Höyük Kazısında Bulunan Fildişi Ayna Sapı Parçası ve Düşündürdükleri.” A. Erkanal-Öktü et al. (eds.). Hayat Erkanal’a Armağan, Kültürlerin Yansıması. Studies in Honor of Hayat Erkanal, Cultural Reflections, 345-58.İstanbul: Homer Kitabevi.


•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2006. “Panaztepe 2004 Yılı Kazıları.” 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 191-204.


•Erkanal, A. ve K. İren. 2006. “Güney Aiolis Yüzey Araştırması 2004”. 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1:105-10.


•Erkanal, A. 2006. “Yeni Buluntular Işığında Panaztepe Kazısı.” XIV. Türk Tarih Kongresi I: 53-9.


•Erkanal, A. 2006. “Panaztepe’de Bulunan Kurşun Külçenin / Ağırlığın Madencilikte Yeri ve Önemi.” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi: 1-20.


•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2007. “Panaztepe 2005 Yılı Kazıları.” 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 391-412.


•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2007. “Panaztepe 2005 Yılı Kazıları.” 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 391-412.


•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2008. “Panaztepe 2006 Yılı Çalışmaları.” 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 2: 19-38.


•Erkanal, A. 2008. “The Significance of the Lead Ingot/Weight from Panaztepe within the Context of Metallurgy.” Anatolian Metall 4: 1-9.


•Erkanal, A. 2008. “Panaztepe Mezarlık Alanlarının Önemi.” A. Erkanal-Öktü et al. (ed.). Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar. Ankara: Hacettepe Üniversitesi: 69-90.


•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2008. “Panaztepe 2006 Yılı Çalışmaları.” 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 2: 19-38.


•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2009.”Panaztepe Kazıları 2008 Yılı Çalışmaları” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi: 11.


•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2009. “Panaztepe Kazıları 2007 Yılı Çalışmaları” 30. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt: 471-496.