Konya İli Beyşehir İlçesi, Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştrması

2012 yılında Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. ERBİL başkanlığında Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması Projesi çalışmalarına başlanmıştır. Batı Toroslar, Akdeniz ile İç Anadolu Bölgeleri arasında önemli bir geçit noktasında yer alan Beyşehir İlinin 15 km. kadar güneydoğusunda bulunan Fasıllar Köyü ve Anıtı, söz konusu anıtın keşfedildiği dönemden bu yana bilim dünyasının ilgisini çekmiş ve pek çok soruyu beraberinde getirmiştir. Anıt bulunduğu alandaki oluşumlardan biri olan trahit  taşından yapılmış ve Hitit İmparatorluk Dönemi’ne tarihlendirilmiştir. Anıt üzerinde, iki aslanın ortasında yer alan bir dağ tanrısı ve onun üzerinde duran fırtına tanrısı gösterilmiştir. Anıta ait ilk yorumlar, tamamlanmamış görüntüsüne dayandırılarak araştırmacılara, “bir yere nakledilmek üzere tasarlandığını, ancak bitirilemeden insitu durumda bırakıldığını” düşündürtmüştür.

Buradaki çalışmalarımız Anıtın ve çevresinin anlamlandırılması yanında Hitit Dönemi tarihi coğrafyası bakımından da önem taşıyacak çalışmalara katkı sağlayacaktır. Yakın sayılabilecek bir zamanda keşfedilen Hatip Kaya Anıtı Beyşehir Ovası’ndan Kayseri Bölgesi’ne geçen önemli bir yol üzerinde ve Fasıllar Anıtı'na kuş uçuşu 46 km. mesafede yer almaktadır. Anıt ve Boğazköy’de keşfedilen “Bronz Tablet”,  Tarhuntaşa Bölgesi'nin sınırları hakkında tamamlayıcı bilgiler sunarken aynı zamanda Tarhuntaşa “dağ kabartmaları olan yer” olarak da tanımlanmıştır.

Ulualan, Büyük ve Erenler Dağları ile çevrili Fasıllar bölgesi söz konusu tanımlama için son derece uygun bir aday olmakla beraber, Tarhuntaşha Bölgesi’nin batı sınırını oluşturan bir bölgede yapılmaya başlanan yüzey araştırması ile söz konusu bölgede yer alan Hitit yerleşimlerini tespit ederek değerlendirmek de çalışmamızın en önemli hedeflerindendir.

.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 06800 Beytepe/Ankara