Prof. Dr. Halime HÜRYILMAZ
Lisans

•1974-1976 Gazi Eğitim Enstitüsü, Fransızca Bölümü
•1976-1980 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
  Bitirme Tezi: Midas’ın Şehri (Prof. Dr. Kutlu EMRE danışmanlığında)

Yüksek Lisans

•1980-1982 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Prtohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Bitirme Tezi: Bulgaristan’daki Eski Tunç Çağ Seramiği (Prof. Dr. Hayat ERKANAL danışmanlığında)

Doktora

•1982-1990 Ege Üniversitesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
Bitirme Tezi: Troia VIIb2 Tabakalarında Ele Geçen Buckelkeramik ve Güneydoğu Avrupa ile Olan İlişkisi                    

Burs

•1986, Almanya’da Dil Bursu
•1987-1990, Eberhard-Karls Universität, Tübingen, Almanya, Araştırma Bursu
•1999, Eberhard-Karls Universität, Tübingen, Almanya, Araştırma Bursu
•2002, Eberhard-Karls Universität, Tübingen, Almanya, Araştırma Bursu

Görevler

•1981-1991, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi
•1992-2000, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Yardımcı Doçent
•2000-2008, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Doçent
•2008 -          Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Profesör
•1995-2005, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eskişehir Koruma Kurulu
•2008 -          Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Bölge Koruma Kurulu
•2009-2011, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,Başkan Yardımcısı
•2012 -          Hacettepe Üniversitesi, Öğretim Üyesi Atama Kriterleri ve Dosya İnceleme Komisyonu Üyesi

Kazılar

•1981            Kaleköy (Elazığ) Kazısı (Prof. Dr. Tomris Bakır başkanlığında)
•1981            Limantepe (İzmir) Kazısı (Prof. Dr. Güven Bakır başkanlığında)
•1982            Klazomenia(İzmir) Kazısı (Prof. Dr. Güven Bakır başkanlığında)
•1984-1986  Beşiktepe (Çanakkale) (Prof. Dr.Manfred Korfmann başkanlığında)
•1988-1995  Troia (Çanakkale) Kazısı (Prof. Dr. Manfred Korfmann başkanlığında)
•1992            Limantepe (İzmir) Kazısı (Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında)
•1996-           Gökçeada/Yenibademli  Höyük Kazısı (kendi başkanlığı)

Bildiriler

•Hüryılmaz, H. 1997, “1996 Yılı Yenibademli Höyük Kurtarma Kazısı" 19. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 1997, Ankara.

•Hüryılmaz, H. 1997, " 1996 Rettungsgrabungen in Yenibademli Höyük." The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and Early Bronze Age, October 13-19,  1997, Urla/İzmir.

•Hüryılmaz, H. 1998, " Gökçeada - Yenibademli Höyük 1997 Kazıları." 20. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 1998,Tarsus.

•Hüryılmaz, H. 1999, " Gökçeada - Yenibademli Höyük 1998 Kazıları." 21. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 1999, Ankara.

•Hüryılmaz, H. 1999, " Bronze Age Idols From Imbros (Gökçeada." Symposium for James H. Ottaway Jr., 11-13 April 1999, Tübingen / Germany.

•Hüryılmaz, H. 2000, " Gökçeada - Yenibademli Höyük 1999 Kazıları." 22. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2000, İzmir.

•Hüryılmaz, H. 2001, "2000 Yılı Yenibademli Höyüğü Kazıları." 23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs - 1 Haziran 2001, Ankara.

•Hüryılmaz, H. 2002, " Gökçeada-Yenibademli Höyük 2001 Yılı  Kazıları." 24 . Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2002, Ankara.

•Hüryılmaz, H. 2002, “ Yenibademli Höyük Kazıları.” Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması I, 2-6 Eylül 2002, Çanakkale.
•Hüryılmaz, H. 2003, “ 2002 Yılı Yenibademli Kazısı Sonuçları.” 25. Uluslararası  Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-31 Mayıs 2003, Ankara.

•Hüryılmaz, H. 2003, "Gökçeada-Yenibademli Höyük."  Bulgaristan'da Müzelerin Kuruluşunun 100'üncü Yılı Sempozyumu, 5-9 Haziran 2003, Karlovo / Bulgaristan.

•Hüryılmaz, H. 2003, “ Gökçeada Yenibademli Höyük Kazıları.” Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması II, 1-5 Eylül 2003, Çanakkale.

•Hüryılmaz, H. 2003, “ Gökçeada Yenibademli Höyük’te Denizsel Troia I Kültürü’nün İzleri.” I.-II. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, 28-30 Nisan 2003, Ankara.

•Hüryılmaz, H. 2004, “ Gökçeada Yenibademli Höyük 2003 Yılı Kazıları.” III.-IV. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, 29 Nisan-1 Mayıs 2004, Ankara.

•Hüryılmaz, H. 2004, “ Yenibademli Höyük Erken Bronz Çağı Yerleşmecilerinin Sürtme Taş Endüstrisi.” II. National Aegean Islands Symposium, 2-3  July 2004, Gökçeada / Çanakkale.

•Hüryılmaz, H. 2004, "2003 Yılı Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazıları." 26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2004, Konya.

•Hüryılmaz, H. 2004, “ Gökçeada’ya Hayat Veren Su Kaynaklarının Kullanımları ve Korunmaları.” Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması III, 30 Ağustos - 3 Eylül 2004, Çanakkale.

•Hüryılmaz, H. 2005, " Gökçeada -Yenibademli Höyük  2004 Yılı Kazıları." 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 30 Mayıs - 3 Haziran  2005,  Antalya.

•Hüryılmaz, H. 2005, “ Prehistorik Dönemlerden Günümüze Kadar Gökçeada’nın Yerleşim Birimlerinde İnanç.” Çanakkale-Troas M. Osman Korfmann Arkeoloji Buluşması IV, 5-9 Eylül 2005, Çanakkale.

•Hüryılmaz, H. 2005, " The Characteristics and the Cultural Relations Between the North and Northeastern Aegean Islands      During the Early Bronze Age." 1st Plenary Meeting and Field Trip of Project IGCP-521. Black Sea-Mediterranean Corridor During the Last 30 KY: Sea Level Change and Human Adaptation (2005-2009), 8-15 October 2005, İstanbul.

•Hüryılmaz, H. 2006, " Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazıları 2005." 28. Uluslararası  Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 29 Mayıs -2 Haziran 2006, Çanakkale.

•Hüryılmaz, H. 2007, " Gökçeada-Yenibademli Höyük Özelinde Kent Olgusu ve    Sosyo-Kültürel Yaşam." Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri  Üzerine Yeni Araştırmalar Sempozyumu,  24-25 Nisan 2007, Ankara.

•Hüryılmaz, H. 2007, " Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazıları 2006." 29. Uluslararası   Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs - 1 Haziran 2007,  Kocaeli.

•Hüryılmaz, H. 2007, “ Gökçeada Yenibademli Höyük’te Kent ve Yönetim.” Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması V, 3-7 Eylül 2007, Çanakkale.

•Hüryılmaz, H. 2008, " Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazıları  2007," 30.  Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu,  26-30 Mayıs 2008, Ankara.

•Hüryılmaz, H. 2008, “ Gökçeada-Yenibademli Höyük’te Erken Bronz Çağında Kent ve Ekonomi.” Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması VI, 25-29 Ağustos 2008, Çanakkale.

•Hüryılmaz, H. 2009, “ Yenibademli and Troy: Reflection of Troy I Culture Under Light of Archaeologycal Findings and Cultural Identity of Yenibademli.” Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development and Interregional Contacts, May 8-10 , 2009, Tübingen / Germany.

•Hüryılmaz, H. 2009, “ Gökçeada Yenibademli Höyük Kazıları 2008.” 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli.

•Hüryılmaz, H. 2009, “ Gökçeada Yenibademli Höyük’te Kent ve Sanat.” Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması VII, 28 Eylül - 2 Ekim 2009, Çanakkale.

•Hüryılmaz, H. 2010, “ Yenibademli Höyük.” The Western and Central Anatolia in the 3rd Millennium  2nd  Group Meeting, 29-31 January 2010, Urla-İzmir.

•Hüryılmaz, H.  2010, “ Gökçeada  Yenibademli  Höyük  Kazıları  2009.”   32.  Uluslararası  Kazı,  Araştırma   ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2010, İstanbul.

•Hüryılmaz, H. 2010, “ Gökçeada Yenibademli Höyük: Kent ve Kadın.”  Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması VIII, 20-24 Eylül 2010, Çanakkale.

•Hüryılmaz, H. 2011, “ Gökçeada Yenibademli Höyük Kazıları 2010.”  33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2011, Malatya.

•Hüryılmaz, H. 2012, “Gökçeada Yenibademli Höyük Kazıları 2011.” 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2012, Çorum.

•Hüryılmaz, H. 2012, “ Gökçeada-Yenibademli Höyük.”  Çanakkale -Troas Arkeoloji Buluşması X, 10-21 Eylül 2012, Çanakkale.

•Hüryılmaz, H. 2013, “ Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazıları 2012.”  35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Muğla.

•Hüryılmaz, H. 2013, “ Gökçeada-Yenibademli Höyüğü.”, Çanakkale Troas Arkeoloji Buluşması XI, 9-12 Eylül 2013, Çanakkale.

•Hüryılmaz, H. 2014, “Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazıları 2013.” 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2-6 Haziran 2014, Gaziantep.

Yayınlar

Kitap

•Hüryılmaz, H. 2006. Kuzeydoğu Ege Denizi’nin Rüzgarlı Bahçesi:  Gökçeada , (ed. B. Uysal), Gökçeada  Belediyesi  Yayınları, Çanakkale  2006  (AS-DE  OFSET),  ISBN: 975-92501-1- X, (120 Sayfa, 75 Resim, 11 Çizim, 4 Harita).

Editörlük

•A. Erkanal, H. Erkanal, H. Hüryılmaz, A. Tuba Ökse v.d. (eds), In Mamoriam İ. Metin Akyurt ve Bahattin Devam Anı Kitabı. Eski Yakındoğu Kültürleri Üzerine İncelemeler / Studies for Ancient Near Eastern Cultures / Studien über alten vorderasiatischen Kulturen / Etudes sur les Cultures du Proche Orient Ancienne. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Armağan Kitapları Dizisi 3, İstanbul 1995 (Kanaat Matbaası), ISBN: 975-7538-83-3, (48 Makale, 350 Sayfa, 42 Levha).

•A. Erkanal, H. Erkanal, H. Hüryılmaz, A. T. Ökse v.d (eds) İ. Metin Akyurt, M.Ö. 2. Binde Anadolu’da Ölü Gömme Adetleri,  (Zusammenfassung: Bestattungs-sitten Anatoliens im zweiten vorchristlichen Jahrtausend), Yayına Hazırlayanlar:., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları,  Dizi VI, Sayı 49, Ankara 1999 (Türk Tarih Kurumu Basımevi), ISBN: 975-16-0884-8, ( 321 Sayfa,  126 Çizim , 47 Levha).

•A. Erkanal-Öktü, E. Özgen, S. Günel,  A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H. Tekin, N. Çınardalı-Karaaslan, B. Uysal, F. A. Karaduman, A. Engin, R. Spiess, A. Aykurt, R. Tuncel, U. Deniz, A. Rennie (eds)Hayat  Erkanal'a  Armağan:  Kültürlerin  Yansıması / Studies  in  Honor  of  Hayat Erkanal: Cultural Reflection, (editörler kurulu:), İstanbul 2006 (Homer Kitabevi), ISBN: 975-8293-93-1 (109 Makale, 831 Sayfa, 339 Figür, 520 Resim, 49 Levha, 23 Harita, 31 Tablo, 6 Plan, 2 Grafik).

Makale

•Hüryılmaz, H. 1995."Uşak Arkeoloji Müzesinde Bir Grup Depas Amphikypellon”, In Memoriam İ. Metin Akyurt ve Bahattin Devam, Eski Yakındoğu Kültürleri Üzerine İncelemeler / Studies for Ancient Near Eastern Cultures. (eds. A. Erkanal et al.) Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Armağan Kitapları Dizisi 3, İstanbul 1995, Sayfa 177-188.

•Hüryılmaz, H. 1997 “1996 Rettungsgrabungen in Yenibademli Höyük - Imbros”, The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and Early Bronze Age, Urla/İzmir 13-19 Ekim 1997, Urla 1997, Sayfa 18 (Abstract).

•Hüryılmaz, H. 1998 “İçbatı Anadolu Bölgesinde Bulunan Yortan Mezarlık Kültürü'ne Ait Üç Kap”.Belleten, Cilt LXI, Sayı 232, Ankara 1998, Sayfa  499-518.

•Hüryılmaz, H. 1998 "Gökçeada - Yenibademli Höyük 1996 Yılı Kurtarma Kazısı”, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı I,  Ankara 26-30 Mayıs 1997, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 1998, Sayfa 357-377.

•Hüryılmaz, H. 1999 “Göller Bölgesinin Batısında Bulunmuş Bir Maden Taklidi Testi / Die "Keramische Imitation einer Metallenen Schnabelkanne" aus dem Gebiet der westlichen Pisidischen Seen”, Belleten, Cilt LXII, Sayı 235,  Ankara 1999, Sayfa 713-726.

•Hüryılmaz, H. 1999 “Eine Gruppe Frühbronzezeitlicher Menschenfigurinen aus Yenibademli Höyük auf Gökçeada (Imbros)”, Studia Troica 9: 475- 488.

•Hüryılmaz, H. 2000 “Gökçeada -Yenibademli Höyük 1998 Yılı Kazıları”, XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı 1,  Ankara 24-28 Mayıs 1999, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2000, Sayfa 229-238.

•Hüryılmaz, H. 2001 “Gökçeada - Yenibademli Höyük'te Ele Geçirilen Pişmiş Toprak Kancalar”, Türk Arkeoloji ve Etnografya  Dergisi, Sayı 2, Ankara 2001, Sayfa  9-20.

•Hüryılmaz, H. 2001 "Burdur Arkeoloji Müzesi'nden Bir Grup Depas", Anadolu Medeniyetleri Müzesi  2000 Yıllığı, Ankara 2001, Sayfa 342-359.

•Hüryılmaz, H. 2001 “Gökçeada - Yenibademli Höyük 1999 Kazıları”, XXII. Kazı Sonuçları Toplantısı I,  İzmir 22-26 Mayıs 2000, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2001, Sayfa 247-258.

•Hüryılmaz, H. 2001 “Gökçeada - Yenibademli Höyük 1999 Kazıları”, XXII. Kazı Sonuçları Toplantısı I,  İzmir 22-26 Mayıs 2000, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2001, Sayfa 247-258.

•Hüryılmaz, H. 2002  "Yenibademli Höyük: Kuzeydoğu Ege Denizi'nde Bir Erken Tunç Çağı Yerleşmesi", Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 1, Ankara 2002, Sayfa 27-44.

•Hüryılmaz, H. 2002 "Silent Witnesses of Imbros: Early Bronze Age Human Figurines from Yenibademli", Festschrift für Manfred Korfmann, Mauerschau, 1. Band, (eds. R. Arslan et al.), Remshalden-Grunbach 2002, Sayfa 351-362.

•Hüryılmaz, H. 2002, "Gökçeada Arkeolojisi"/"Archaeology of Gökçeada", Gökçeada, Yeşil ve Mavinin Özgür Dünyası", (ed. B. Öztürk), Ser Ofset, İstanbul 2002, Sayfa 69-91.

•Hüryılmaz, H. 2002 "2000 Yılı Yenibademli Höyüğü Kazıları", XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 28 Mayıs-01 Haziran 2001, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel  Müdürlüğü, Ankara 2002, Sayfa  295-304.

•Hüryılmaz, H. 2003 "Antik Dönemde Balıkesir", Bitek Kent: Balıkesir, (ed. F. Özdem), Yapı Kredi Yayınları No. 1919, İstanbul 2003, Sayfa 17 - 27.

•Hüryılmaz, H. 2003 "2001 Yılı Yenibademli  Kazı Sonuçları", XXIV. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 27-31 Mayıs  2002, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2003, Sayfa  95-104.

•Hüryılmaz, H. 2003  "Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazıları", Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması I,  (ed. V. Tolun),  Çanakkale 2003, Sayfa 83-90.

•Hüryılmaz, H. 2004 "Gökçeada-Yenibademli Höyük 2002 Yılı Kazıları",  25. Kazı Sonuçları Toplantısı I,   Ankara 26-31 Mayıs 2003, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2004, Sayfa  367-376.

•Hüryılmaz, H. 2004  "The Groundstone Industry of the Early Bronze Age Settlers of the Yenibademli Mound", II. National Aegean Islands Symposium, Gökçeada-Çanakkale 2-3 July 2004, Turkish Marine Research Foundation No.19, (eds. İ. Bostan and S. H. Başeren), İstanbul 2004, Sayfa 131-140.

•Hüryılmaz, H. 2004 "Gökçeada - Yenibademli Höyük", Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması II,   (ed. V. Tolun),  Çanakkale 2004, Sayfa 63-71.

•Hüryılmaz, H. 2004 "Gökçeada-Yenibademli  Höyük'te Denizsel Troia I Kültürünün İzleri", Anadolu / Anatolia, Ek Dizi No. 1, Ankara 2004,  Sayfa 115-122.

•Hüryılmaz, H. 2005 "Kulturnite vrızki na selişteto Yenibademli prez III. hiladoletie  pr. n. e.", Annuary Departement of Archaeology VI ,(ed. T. Stoyçev), Sofya 2005, Sayfa 139-143.

•Hüryılmaz, H. 2005 "2003 Yılı Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazıları", 26. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Konya 24-28 Mayıs 2004,  T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2005, Sayfa 11-20.

•Hüryılmaz, H. 2005 "Gökçeada'ya  Hayat  Veren  Su  Kaynaklarının  Kullanımları  ve  Korunmaları", Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması III, (ed. V. Tolun), Çanakkale 2005, Sayfa 63-73.

•Hüryılmaz, H. 2005 "The characteristics and the cultural relations between the North and Northeastern   Aegean islands during the Early Bronze Age", 1st. Plenary Meeting and Field Trip of Project  IGCP-521. Black Sea-Mediterranean Corridor During the Last 30 KY: Sea Level Change and Human Adaptation (2005-2009), (ed. V. Yanko-Hombach), İstanbul 2005, Sayfa 70 (Abstract).

•Hüryılmaz, H. 2006 "Gökçeada-Yenibademli Höyük 2004 Yılı Kazıları",  27. Kazı Sonuçları Toplantısı I , Antalya 30 Mayıs-3 Haziran 2005, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2006, Sayfa 261-272.

•Hüryılmaz, H. 2006 "Gökçeada-Yenibademli Höyük'te Kent Organizasyonu ve Yönetim",   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com, Cilt 5, Sayı 18, 2006, Sayfa 30-43.

•Hüryılmaz, H. 2006  "Tarihöncesi Dönemlerden Günümüze Kadar Gökçeada'nın Yerleşim Birimlerinde İnanç", Çanakkale-Troas M. Osman Korfmann Arkeoloji Buluşması IV, (ed. V. Tolun), Çanakkale 2006,  Sayfa 101-115.  

Hüryılmaz, H. 2006  "Gökçeada - Yenibademli Topluluğu'nun  Erken Bronz Çağı'nda Karma Besin Ekonomisi", Hayat Erkanal'a Armağan: KültürlerinYansıması / Studies in Honor of Hayat Erkanal: Cultural Reflections, (eds. A. Erkanal et al.), Homer Kitabevi, İstanbul  2006, Sayfa 430-439.

•Hüryılmaz, H. 2006 "Erken Bronz Çağı'nda Yenibademli Höyük” / “Yenibademli Höyük in the Early Bronze Age", Gökçeada Dergisi, Sayı 2, Çanakkale 2006, Sayfa 38-42.

•Hüryılmaz, H. 2006  "Gökçeada - Yenibademli  Yerleşmecilerinin  Erken  Bronz  Çağı'nda  Denizaşırı İlişkileri", Eletronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com, Cilt 5, Sayı 17, 2006, Sayfa 1-9.

•Hüryılmaz, H. 2007 "Gökçeada-Yenibademli Höyük 2005 Yılı Kazıları", 28. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Çanakkale 29 Mayıs-2 Haziran 2006, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2007, Sayfa 341-356.

•Hüryılmaz, H. 2007 "Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazısında Bulunan Makara Biçimli  Nesneler ve Düşündürdükleri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com, Cilt 6,  Sayı 19, 2007, Sayfa 33-47.

•Hüryılmaz, H. 2007 "Gökçeada - Yenibademli  Yerleşmecilerinin  Erken  Bronz  Çağı  Boyun  Takıları",  Patronvs. Coşkun Özgünel'e 65.Yaş Armağanı /Festschrift für Coşkun Özgünel  zum  65. Geburtstag, (eds. E. Öztepe ve M. Kadıoğlu), İstanbul 2007, Sayfa  185-198.

•Hüryılmaz, H. 2007 "Gökçeada - Yenibademli Höyük: 5000 Yıllık Bir Yerleşmede Sosyal Yaşam", Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 17, Bişkek 2007, Sayfa 85-100.

•Hüryılmaz H., 2007 "Gökçeada-Yenibademli Höyük'te Bulunan Sürtme Taş Endüstrisine  Ait   Öğütme ve Ezgi Taşlarının Morfolojik ve Tipolojik  Analizi", Elektronik Sosyal Bilimler   Dergisi,  www.e-sosder.com, Cilt 6, Sayı 21, 2007, Sayfa 01-21.

•Hüryılmaz, H. 2008  "Gökçeada-Yenibademli Höyük 2003 Yılı Kazıları", Anadolu/Anatolia    Ek Dizi 2, Ankara 2008, Sayfa 135-145.

•Hüryılmaz, H. 2008 “Gökçeada Yenibademli Höyük’te Kent ve Yönetim”, Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması V, (ed. V. Tolun), Çanakkale 2008, Sayfa 45-51.

•Hüryılmaz, H. 2008 “Gökçeada Yenibademli Höyük’te Kent Olgusu ve Sosyokültürel Yaşam”. Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Ankara 24-25 Nisan 2007. (eds. A. Erkanal-Öktü et al.), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2008, Sayfa 141-150.

•Hüryılmaz, H. 2008 "Gökçeada-Yenibademli Höyük 2006 Yılı Kazıları". 29. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Kocaeli 28 Mayıs-01 Haziran 2007, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara  2008, Sayfa 429-442.

•Hüryılmaz, H. 2008 "1996 Rettungsgrabungen auf dem Yenibademli Höyük, Gökçeada/Imbros", Proceedings of the International Symposium, The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age, Urla-İzmir (Turkey) October 13th-19th, 1997. Ankara University Research Center for Maritime Archaeology (Anküsam) Publication No.: 1 (eds. H. Erkanal et al.), Ankara 2008, Sayfa 229-241.

•Hüryılmaz, H. 2009  "Gökçeada-Yenibademli Höyük 2007 Yılı Kazıları". 30. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 26-30 Mayıs 2008, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve  Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2009, Sayfa 241-254.

•Hüryılmaz, H. 2009, "Gökçeada-Yenibademli Höyük'te Erken Bronz Çağında Kent ve Ekonomi." Çanakkale- Troas Arkeoloji Buluşması VI, Kent ve Ekonomi, (ed. S. Yavuz), Çanakkale 2009, Sayfa 51-55.

•Hüryılmaz, H., I. Gatsov ve P. Nedelçeva, 2009, "The Early Bronze Age Lithic Industry in Yenibademli Höyük (Gökçeada/Imbros), Studia Troica 18: 229-235.

•Hüryılmaz, H. 2009, “Yenibademli and Troy: Reflection of Troy I Culture under Light of Archaeological Findings and Cultural Identity of Yenibademli”, Early Bronze Age Troy. Chronology, Cultural Development, and Interregional Contacts. An International Conference at the University of Tübingen May 8-10, 2009, Sayfa 8 (Abstract).

•Hüryılmaz, H. 2010, “ Gökçeada-Yenibademli Höyük 2009 Yılı Kazıları”. 31. Kazı Sonuçları Toplantısı III, Denizli  25-29 Mayıs 2009, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2010, Sayfa 231-245.

•Hüryılmaz, H. 2010, “ Gökçeada-Yenibademli Höyük’te Kent ve Sanat.” Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması VII, Kent ve Sanat, (ed. S. Yavuz), Çanakkale 2010, Sayfa 79-89.

•Hüryılmaz, H. 2011, “Gökçeada-Yenibademli Höyük 2009 Yılı Kazıları”, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı I, İstanbul 24-28 Mayıs 2010, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2011, Sayfa 128-141.

•Hüryılmaz, H. 2011, “ Gökçeada-Yenibademli Höyük: Troia’nın Denizaşırı Uydusundan Bezemeli Keramik Örnekleri”. Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri, Önder Bilgi’ye Armağan Yazılar, (Ed. A. Öztan ve Ş. Dönmez), Ankara 2011, Sayfa 233-252.

•Hüryılmaz, H. 2011, “Erken Bronz Çağı’nda Gökçeada-Yenibademli Höyük’te Kent ve Kadın”, Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması VIII, Kent ve Kadın, (ed. S. Yavuz), Çanakkale 2011, Sayfa 41-50.

•Hüryılmaz, H. 2012 “Gökçeada-Yenibademli Höyük 2010 Yılı Kazıları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı I,  Malatya 23-27 Mayıs 2011, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2012, s. 1-18. ( www.kultur.gov.tr).

•Hüryılmaz, H. 2012 “Gökçeada-Yenibademli Höyük 2010 Yılı Kazıları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı I,  Malatya 23-27 Mayıs 2011, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2012, s. 1-18. ( www.kultur.gov.tr).

•Hüryılmaz, H. 2012, “ ANAΣΚΑΦΕΣ   ΣΤΟΝ  ΤΥΜΒΟ  ΤΟΥ  ΓΕΝΙΜΠΑΝΤΕΜΛΙ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ  ΕΝΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  5.000  ΕΤΩΝ “, Μeρος Α.  ΙΜΒΡΟΣ   107: 40-41. 

•Hüryılmaz, H. 2012, “ ANAΣΚΑΦΕΣ   ΣΤΟΝ  ΤΥΜΒΟ  ΤΟΥ  ΓΕΝΙΜΠΑΝΤΕΜΛΙ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ  ΕΝΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  5.000  ΕΤΩΝ “, Μeρος B.  ΙΜΒΡΟΣ   108: 26-27.

•Hüryılmaz, H. 2013, “ ANAΣΚΑΦΕΣ   ΣΤΟΝ  ΤΥΜΒΟ  ΤΟΥ  ΓΕΝΙΜΠΑΝΤΕΜΛΙ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ  ΕΝΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  5.000  ΕΤΩΝ “, Μeρος Γ.  ΙΜΒΡΟΣ   109: 38-43.
 •Hüryılmaz, H. 2013, “ ANAΣΚΑΦΕΣ   ΣΤΟΝ  ΤΥΜΒΟ  ΤΟΥ  ΓΕΝΙΜΠΑΝΤΕΜΛΙ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ  ΕΝΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  5.000  ΕΤΩΝ “, Μ?ρος Δ.  ΙΜΒΡΟΣ   110: 38-39. 


 •Hüryılmaz, H. 2013, “Gökçeada-Yenibademli Höyük 2011 Yılı Kazıları”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı I,  Çorum 28 Mayıs- 1 Haziran 2012, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çorum 2013, s. 169-186.

•Hüryılmaz, H. 2013, “Gökçeada-Yenibademli Höyük’te Erken Bronz Çağı’na Ait Deprem İzleri”, KOU Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi  2012/3: 47-66.

•Hüryılmaz, H. 2013, “Erken Bronz Çağı’nda Kuzey ve Doğu Ege Adalarında Ekonomik Faaliyetler ve Kültürel İlişkiler”, Profesör Doktor İlhan Kayan’a Armağan, (Ed. E. Öner), Bornova / İzmir 2013, Sayfa 245-254.

•Hüryılmaz, H. “Gökçeada-Yenibademli Höyük 2012 Yılı Kazıları”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, Muğla 27-31 Mayıs 2013, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, , Muğla 2014, Sayfa 16-32

•Hüryılmaz, H. “Gökçeada-Yenibademli Höyüğün Kültürel Sıradüzeninin Genel Özellikleri”, Gökçeada Doğa ve Kültür Varlıkları, (ed. B. Öztürk ve Y. Pazarkaya), İstanbul 2014, Sayfa 39-68.

•Hüryılmaz, H. 2014, “Gökçeada Yenibademli”, Çanakkale Kazı Rehberi / Guide To Excavations in Çanakkale, Çanakkale Valiliği, Çanakkale 2014, Sayfa 1-8.

•Erkanal, H. ve H. Hüryılmaz, “1992 Liman Tepe Kazıları”, XV. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 24-28 Mayıs 1993, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü,  Ankara 1994, Sayfa 361- 373.

•Hüryılmaz, H. ve  N. Sevinç,  “1997 Gökçeada - Yenibademli Höyük  Kazıları", XX. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Tarsus 25-29 Mayıs 1998, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 1999, Sayfa 311-324.

•Yaman, B.- H. Hüryılmaz. 2014. “The identification of wood charcoals from an Early Bronze Age mound (Yenibademli) in western Turkey”, Drewno  57/ 193: 97-108. 

•Bayhan, H., Güleç, F., Bayhan, E., Temel, A. ve H. Hüryılmaz 2006 "Clay mineralogy of Tertiary sedimentary sequence from Gökçeada Island (northeast Aegean Sea, Turkey)", 3rd Mid-European Clay Conference,Abstracts Book (eds. I. Vlahovic et al.), September 18-23, 2006, Opatija - Croatia, Zagreb 2006, Sayfa 25 (Abstract).

•Hüryılmaz, H. “Gökçeada-Yenibademli Höyük’te Bulunan Sandalye Modeli”, (baskıda).

Hüryılmaz, H. “Doğa-İnsan-Kültürel Değerler Üçgeninde Gökçeada’nın Turizm Panoraması”. Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması IX, Kent ve Turizm, (ed. S. Yavuz), Çanakkale (baskıda).

•Hüryılmaz, H. “Gökçeada Tarihi ve Yenibademli Höyük Kazıları”, (baskıda).

•Hüryılmaz, H. “Gökçeada Tarihi ve Yenibademli Höyük Kazılarının Ada Tarihine Katkıları”, (baskıda).