Ilısu Projesi, Bismil İlçesi Seramikli Neolitik Yüzey Araştrması

Dicle Nehri üzerine inşa edilen Ilısu Barajı Göl Suları Altında Kalacak Kültür Varlıklarının Tespiti ve Kurtarılması Projesi kapsamında Diyarbakır ili, Bismil ilçesi Seramikli Yüzey Araştırması  Doç. Dr. Halil TEKİN başkanlığında gerçekleştirilmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün maddi katkılarıyla 2007 yılında başlanılan yüzey araştırmasında Dicle Nehri’nin Bismil İlçesi sınırları içinde kalan kesimi taranmaktadır.

Bu araştırmanın ana amacı aynı ekip tarafından yürütülen Hakemi Use kazısında elde edilen verilerin ışığı altında yörede Seramikli Neolitiğin gelişim aşamalarını saptamak, yayılımı ve bölgeler arası ilişkiyi ortaya çıkartmaktır. Bunun yanında Dicle Nehri ile Neolitik yerleşimler arasındaki bağlantıyı saptamak bu araştırmanın diğer önemli amaçları arasındadır. 2007 yılında yörede 27 yerleşim ziyaret edilmiş ve bunlardan beş tanesinde Seramikli Neolitik tespit edilmiştir. 2009 yılında Diclenin sağ kıyısında bulunan dere ve çaylar araştırılmış ve bu alanda 22 yeni yerleşim tespit edilmiştir. Bunlardan 3 tanesi Seramikli Neolitik yerleşimdir.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 06800 Beytepe/Ankara