İzmir İli Yüzey Araştrması

Bölümümüz öğretim üylerinden Yrd. Doç. Dr. Nazlı ÇINARDALI-KARAASLAN başkanlığından İzmir ili sınırları içindeki yerleşim yerlerinin tespitine yönelik gerçekleştirilen bir yüzey araştırmasıdır.