Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Çınardalı-Karaaslan
Lisans

•1983-1987     Ankara Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Bitirme Tezi:   M.Ö. 2. Bine Tarihlenen Batı Anadolu Cam Süs Eşyaları (Prof. Dr. Hayat Erkanal danışmanlığında)

Yüksek Lisans

•1987-1990     Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Bitirme Tezi: M.Ö. 2. Bine Tarihlenen Panaztepe Küçük Buluntu ve Süs Eşyalarının Batı Anadolu Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi (Prof. Dr. Armağan Erkanal danışmanlığında)

Doktora

•1992-1998     Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Bitirme Tezi:   M.Ö. 2. Bine Tarihlenen Panaztepe Küçük Buluntu ve Süs Eşyalarının Batı Anadolu Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi
(Prof. Dr. Armağan Erkanal danışmanlığında)

Görevler

•1992-1998    Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi
•1998-            Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Yadrımcı Doçent
•2009-            Samsun Bölge Koruma Kurulu Üyeliği

Kazılar

•1985-            Panaztepe Kazısı (Prof. Dr. Armağan Erkanal başkanlığında)
•1989             Girnavaz Kazısı (Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında).

Yayınlar

Editörlük

•Erkanal, A., H. Erkanal, H. Hüryılmaz, A. T. Ökse, N. Çınardalı, S. Günel, H. Tekin, B. Uysal ve D. Yalçıklı (eds.). 1995. In Memoriam İ. Metin Akyurt Bahattin Devam Anı Kitabı, Eski Yakın Doğu Kültürleri Üzerinde İncelemeler, Studies for Ancient Near Eastern Cultures. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

•Erkanal-Öktü, A., E. Özgen, S. Günel, A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H. Tekin, N. Çınardalı-Karaaslan, B. Uysal, F. A. Karaduman, A. Engin, R. Spiess, A. Aykurt, R. Tuncel, U. Deniz ve A. Rennie (eds.). Hayat Erkanal’a Armağan, Kültürlerin Yansıması. Studies in Honor of Hayat Erkanal, Cultural Reflections. İstanbul: Homer Kitabevi.

•Çınardalı - Karaaslan, N., A. Aykurt, N. Kolankaya - Bostancı, Y. Erbil (eds.). Armağan Erkanal'a Armağan Kitabı: Some Observations on Anatolian Cultures. Compiled in Honor of Armağan Erkanal, İstanbul.

Makaleler

•Çınardalı, N. 1995. “Panaztepe Kazılarında Ele Geçen Bir Grup Cam Süs Eşyası.”  A. Erkanal et. al. (eds.), In Memoriam İ. Metin Akyurt ve Bahattin Devam Anı Kitabı. Eski Yakın Doğu Kültürleri Üzerine İncelemeler. Studies for Ancient Near Eastern Cultures, 379-90. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2005. “Panaztepe 2003 Yılı Kazıları.” 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 2: 25-36.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2006. “Panaztepe 2004 Yılı Kazıları.” 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 191-204.

•Çınardalı-Karaaslan, N. 2006. “Panaztepe’den Bir Sunu Kabı ve Düşündürdükleri.” A. Erkanal et. al. (eds.), Hayat Erkanal’a Armağan, Kültürlerin Yansıması. Studies in Honor of Hayat Erkanal, Cultural Reflections, 225-36. İstanbul: Homer Kitabevi.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2006. “Panaztepe 2004 Yılı Kazıları.” 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 191-204.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2007. “Panaztepe 2005 Yılı Kazıları.” 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 391-412.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2008. “Panaztepe 2006 Yılı Çalışmaları.” 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 2: 19-38.

•Çınardalı-Karaaslan, N. 2008. “Recent Investigations at Panaztepe Harbour Town”, Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar. (Eds. A. Erkanal-Öktü, S. Günel ve U. Deniz). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: 57-68.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2009.”Panaztepe Kazıları 2008 Yılı Çalışmaları” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi: 11.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2009. “Panaztepe Kazıları 2007 Yılı Çalışmaları” 30. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt: 471-496.