Doç. Dr. Neyir Kolankaya-Bostancı
Özgeçmiş

1974 yılında Ankara’da doğdum. İlk, Orta ve Lise öğrenimimi T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra 1991 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Prehistorya Anabilim Dalında lisans öğrenimime başladım. Buradaki öğrenimim sırasında 1991-1995 yılları arasında Prof. Dr. Işın Yalçınkaya başkanlığındaki Antalya Karain ve Öküzini Mağaraları kazılarına katıldım. 1995 yılında bu bölümden Prof. Dr. Işın Yalçınkaya danışmanlığında yaptığım “Levallois Tekniği” başlıklı lisans tezimi tamamlayarak mezun oldum. 1996 yılında, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji bölümünde yüksek lisansa başladım. 1997 yılında ise aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. 1999 yılında Prof. Dr. Armağan Erkanal danışmanlığında yaptığım “Bakla Tepe Geç Kalkolitik Çağ ve Erken Tunç Çağı Yontmataş Aletleri” başlıklı yüksek lisans tezimi tamamlayarak aynı yıl doktora programına kayıt oldum. Prof. Dr. Hayat Erkanal danışmanlığında yaptığım “İzmir Bölgesi Prehistorik Dönemler Yontmataş Endüstrileri” başlıklı doktora tezimi de 2004 yılında tamamladım ve doktora ünvanımı alarak aynı bölümde hala Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam ettim. 2008 yılında Şubat ve Haziran ayları arasında İngiltere, University of Liverpool’da post doktora çalışmamı gerçekleştirdim. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev almaya başladım. Ayrıca çeşitli kazı ve yüzey araştırmalarında yontmataş uzmanı olarak görev almaktayım. Katıldığım kazı ve yüzey araştırmaları arasında Karain Mağarası, Öküzini Mağarası, Panaztepe, Bakla Tepe, Kocabaş Tepe, Kanlıtaş Höyük, Yeşilova Höyük, Höyüktepe, Çine-Tepecik Höyük kazıları ile İzmir İli, Menemen İlçesi ve Muğla İli, Fethiye İlçesi Çaltılar yüzey araştırmalarında yer almaktayım. Ayrıca yontmataş endüstrileri, obsidyen ticareti, Paleolitik Çağ sanatı ve sembolizm konularında çeşitli çalışmalarım bulunmaktadır.

Burslar

•2001-2003 yılları arasında TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Sosyal Bilimlerde Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Bursiyerliği.

Görevler

•1997-2009      Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi
•2009-               Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd. Doç.)
•2009                Adana İl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Üyesi

Kazılar

•1991-1995    Karain ve Öküzini Mağaraları (Prof. Dr. Işın Yalçınkaya Başkanlığında)
•1996-2001    Bakla Tepe Kazısı (İzmir Arkeoloji Müzesi başkanlığında ve Prof. Dr. Hayat Erkanal bilimsel başkanlığında)
•1999               Kocabaş Tepe Kazısı (İzmir Arkeoloji Müzesi başkanlığında ve Prof. Dr.
Hayat Erkanal bilimsel başkanlığında)
•1996-1997, 2002-….: Panaztepe Kazısı (Prof. Dr. Armağan Erkanal Başkanlığında)
•2010- 2013           İzmir İli, Menemen İlçesi, Prehistorik ve Protohistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması (Yrd. Doç. Dr. Nazlı Karaaslan Başkanlığında).
•2014- Çaltılar Arkeoloji Projesi (Dr. Alan Graeves Başkanlığında)
•2014- Kanlıtaş Kazısı (Doç. Dr. Ali Umut Türkcan Başkanlığında)
•2015- Yeşilova Kazısı (Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin Başkanlığında)
•2016- Çine-Tepecik Höyük (Prof. Dr. Sevin. Günel Başkanlığında)                                                                                                                   

Projeler

•HÜAF 94-04-220-007  İzmir Bölgesi Prehistorik Kazıları (Prof. Dr. Armağan Erkanal başkanlığında).
•HÜAF 00-02-701-001  Panaztepe Kazıları (Prof. Dr. Armağan Erkanal başkanlığında).
•HÜAF 00-02-701-001  Panaztepe Kazıları (Prof. Dr. Armağan Erkanal başkanlığında).
•HÜAF 010 01 701 002 Panaztepe Kazıları Bağlamında İzmir Bölgesi Gediz Deltası Yüzey Araştırmaları (Yrd. Doç. Dr. Nazlı Karaaslan başkanlığında).
•013A701009   İzmir İli, Menemen İlçesi, Prehistorik ve Protohistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması (Başkanlığımda)
•013A701006    Panaztepe Kazısı (Yrd. Doç. Dr. Nazlı Karaaslan başkanlığında)
•TÜBİTAK 107K309   Kuzey İzmir-Güney Aiolis Arkeolojik Araştırmalar (Prof. Dr. Armağan Erkanal başkanlığında) (Tamamlandı).

Bildiriler

•Kolankaya-Bostancı, N. “Erken Tunç Çağı I Döneminde Bakla Tepe Yontmataş Endüstrisi”. III. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu. 29-30 Nisan/ 01 Mayıs 2004. Ankara, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Ege Bölgesinde Obsidyen Ticareti”. IV. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu. 27-29 Nisan 2005. Ankara, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Panaztepe Kazılarından Ele Geçen Yontmataş Buluntularının Teknolojik ve Tipolojik İncelemeleri”. Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar Sempozyumu. 24-25 Nisan 2007. Ankara. Hacettepe Üniversitesi.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Aegean Obsidian Exchange and the Evidence from Bakla and Liman Tepe” 28.04.2008. Liverpool. University of Liverpool, the School of Archaeology, Classics and Egyptology Seminar Series.

•Kolankaya-Bostancı, N. “New Interpretations of Early Bronze Age Obsidian Procurement and Distribution in the Western Anatolia”. International Conference, Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development and Interregional Contacts. 08-10. 05. 2009. Tübingen.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Exchange Between the Paleolithic Hunter-Gatherer Groups.” 15th Symposium of the Mediterranean Archaeology (SOMA) 03.03.2011-05.03.2011. Catania.

•Kolankaya-Bostancı, N. “The Decline of Chipped Stone Industry during the Second Millennium BC: Evidence from Panaztepe.” 16th Symposium of the Mediterranean Archaeology (SOMA) 1-3 Mart 2012. Floransa.

•Kolankaya-Bostancı, N. “İzmir İli, Menemen İlçesi, İzmir İli, Menemen İlçesi Prehistorik ve Protohistorik Dönem 2012 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması”, 34.Kazı, Arkeometri ve Araştırma Sonuçları Toplantısı, 27-31 Mayıs 2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, Muğla.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Geo-Archaeological Studies in the Gediz Delta Plain”, Ecole Normale Supérieure, 21. 01. 2014, Paris.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Batı Anadolu Neolitik ve Kalkolitik DönemYontmataş Endüstrilerinin Tanımlanmasında Karşılaşılan Problemler”, Anadolu Prehistoryasında Kronoloji-Terminoloji-Tanımlama Sorunları Çalıştayı, 17-18 Mart 2014, Gazi Üniversitesi, Ankara.

•Kolankaya-Bostancı, N. “İlk Avcı-Toplayıcı Topluluklarda Kadının Rolü”, Tarihi Değiştiren, Toplumu Dönüştüren Kadınlar Sempozyumu, 24-25 Kasım 2014, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara.

•Kolankaya-Bostancı, N. "Tarihin Doğal Korunağı Gediz Deltası", Hacettepe-Arkeoloji Bilimi. Tarih Öncesi Çağlardan Antik Çağ'a Anadolu Kültürleri, 14-15 Nisan 2015, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

•Kolankaya-Bostancı, N. "Türk Arkeolojisi ve Müzeciliğinin Gelişimi", Türk Dili, Kültürü ve Tarihi Sempozyumu II, 27-28 Nisan 2015, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

•Kolankaya-Bostancı, N. "İzmir İli, Menemen İlçesi, Prehistorik ve Protohistorik Dönem 2014 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması", 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 11-15 Mayıs 2015, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.  

•Kolankaya-Bostancı, N.  “Bologna Sürecinin Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümüne Etkisi”, I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, 17-18 Eylül 2015 Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Kanlıtaş Höyük Yontmataş Endüstrisi: Taşların Hikayesi”, Davetli Konuşmacı olarak, 09 Aralık 2015 Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Eskişehir.

•Kolankaya-Bostancı, N. "Kültürel Bellek Çerçevesinde Üst Paleolitik Dönem Taşınabilir Sanat Eserleri Üzerindeki Motiflerin Değerlendirilmesi", Kültürel Bellek Sempozyumu, 1-3 Kasım 2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

•Kolankaya-Bostancı, N. "Pre- Neolithic Hunter - Gathere Fsiher Seafaring in Eastern Mediterranean New Perspectives from Cyprus" Connecting Culture, Trade and Interconnection in the Ancient Near East from the Begining until the end dof the Roman.

•Kolankaya-Bostancı, N. "Paleolitik Çağ Toplanma Alanları ve Ritüelleri", Tematik Arkeoloji Sempozyumu(TAS)-5, Arkeolojide Ritüel ve Toplum, 10-11 Şubat 2017, ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonu, Ankara.

•Kolankaya-Bostancı, N. "Yerleşim Yerlerinin Tanımlanmasında Yontmataş Buluntularının Rolü: Kanlıtaş Höyük Örneği", Taş Aletler Çalıştayı (TAÇ), Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler: Teori/Metot/Pratik Çalıştayı, 09-10 Mart 2017, Trakya Üniversitesi, Balkan kongre Merkezi, Edirne.

•Kolankaya-Bostancı, N. "Çine-Tepecik Höyük 2016 Yılı Yontmataş Endüstrisi", 39.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 22-26 Mayıs 2017, Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Bursa.

•Kolankaya-Bostancı, N. "Tarih Öncesi Mağara Resimlerinde Kültürel Bellek İzleri", Kültürel Bellek 2017 Sempozyumu, 7-9 Kasım 2017, Hacettepe Üniversitesi- Ankara.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Tarih Öncesi Mağara Resimlerinde Kültürel Bellek İzleri”, Kültürel Bellek 2017 Sempozyumu, 7-9 Kasım 2017, Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Early Bronze Age Obsidian Exchange Networks in Western Anatolia”, 01 Şubat 2018, Austrain Academy of Sciences, Institute of Oriental and European Archaeology, Viyana.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Çine Tepecik Höyük Obsidiyen Endüstrisi ve Takas Ağları”, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 07-11 Mayıs 2018, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Troia Kültür Merkezi-Çanakkale.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Kanlıtaş Höyük 2017 Yılı Yontmataş Endüstrisi”, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 07-11 Mayıs 2018, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Troia Kültür Merkezi-Çanakkale.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Kanlıtaş Höyük Yontma Taş Endüstrisi ve Hammadde Kaynakları”, Kanlıtaş 2018 Kazı Sezonu Araştırma Çalıştayı, 12-14 Temmuz 2018, Kanlıtaş Höyük Kazı Evi, Eskişehir.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Tarih Öncesi Dönemlerde Ölüm ve Sembolizm”, ODTÜ Arkeoloji Müzesi, Arkeoloji Sohbetleri, 29 Kasım 2018, ODTÜ Arkeoloji Müzesi, Ankara.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Batı Anadolu Bölgesi Kalkolitik Çağ Obsidiyen Takas Modeli”, Anadolu ve Yakın Çevresi Prehistoryası Araştırmaları Çalıştayı, 06-08 Kasım 2018, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Konferans Salonu, Ankara.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Yontmataş Buluntular ve Sembolizm”, Arkeolojide Taşları Konuşturuyoruz. Taş Aletler: Yorum ve Yaratıcılık Çalıştayı, 9-11 Ekim 2019, Düzce Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Düzce.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Obsidiyen Dağılımında Sosyal İletişim Ağlarının Rolü”, Kültürlerarası Etkileşim. Sınırlar-Rotalar ve Sosyo-Ekonomik Dinamikler Uluslararası Sempozyumu, 14-15 Kasım 2019. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara

Yayınlar

Editörlük

•N. Çınardalı - Karaaslan, A. Aykurt, N. Kolankaya - Bostancı, Y.H. Erbil, Armağan Erkanal'a Armağan Kitabı: Some Observations on Anatolian Cultures. Compiled in Honor of Armağan Erkanal, İstanbul.

Makaleler, Yayınlanmış Konferans ve Sempozyum Bildirileri

•Kolankaya-Bostancı, N. (2006), “Liman Tepe Orta Tunç Çağı İçbükey Dipli Ok Uçları” A. Erkanal etc. (Eds.) Hayat Erkanal’a Armağan: Kültürlerin Yansıması: Studies in Honor of Hayat Erkanal: Cultural Reflections: 491-495.İstanbul: Homer Kitabevi.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2006), “Bakla Tepe Erken Tunç Çağı I Dönemi Obsidyen Atölyesi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, s. 221-232.

•Bostancı, O., N. Kolankaya-Bostancı, U. Deniz, U. Oğuzhanoğlu (2006), “Erken Tunç Çağı Ticaret Ağına Yeni Bir Katkı: Kula Bölgesinde Bir Grup Erken Tunç Çağı Seramiği.” Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2005 Yıllığı: 221-269.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2007), “Liman Tepe Erken Tunç Çağı II döneminde Obsidyen Alet Üretiminde Uzmanlaşma ve Organizasyon”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 24, s. 139-153.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2008), “Erken Tunç Çağı Bakla Tepe Yontmataş Alet Endüstrisi”, Anadolu/ Anatolia Ek Dizisi/ Supplement Series No: 2, s. 165-183.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2008), “Ege Bölgesinde Obsidyen Ticareti”. Anadolu/ Anatolia Ek Dizisi/ Supplement Series No: 2, s. 147-164.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2008), “Panaztepe Kazılarından Ele Geçen Yontmataş Buluntularının Teknolojik ve Tipolojik İncelemeleri” A. Erkanal-Öktü, S. Günel ve U. Deniz (Eds.) Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar Sempozyumu: 167-177. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2011), “Erken Tunç Çağı’nda Batı Anadolu Sahil Kesiminde Obsidyen Kullanımı, A. Anadol (ed.), Karşıdan Karşıya . M.Ö. 3. Binde Kiklad Adaları ve Batı Anadolu, Sakıp Sanacı Müzesi Yayınları, İstanbul: 154-157.

•Çınardalı-Karaaslan, N., A. Aykurt, Y.H. Erbil ve N. Kolankaya-Bostancı (2012)“Panaztepe Kazıları Kapsamında İzmir Bölgesi Gediz Deltası Yüzey Araştırması 2010 Yılı Çalışmaları“, 29. Araştırma Sonuçları Toplantısı Dergisi, 1. Cilt, 319-342.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2012) “Anadolu’da Erken Prehistorik Dönem Kırmızı Aşı Boyası Kullanımı”, Anadolu/Anatolia 38: 29-51. 

•Çınardalı-Karaaslan, N. Kolankaya-Bostancı, Y. H.Erbil ve A. Aykurt (2013) “Panaztepe Kazıları Kapsamında İzmir Bölgesi Gediz Deltası Yüzey Araştırması 2011 Yılı Çalışmaları“, 30. Araştırma Sonuçları Toplantısı Dergisi, 1. Cilt:161-174 .

•Kolankaya-Bostancı, N. (2013). “The Decline of Chipped Stone Industry during the Second Millennium BC: Evidence from Panaztepe”. L. Bombardieri, A. D’Agostino, G. Guarducci, V.Orsi ve S. Valentini (eds.), SOMA 12. Identity and Connectivity: Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, Floerence, Italy, 1-3th March 2012 BAR International Series 2581, Volume I, Archaeopress, Oxford: 219-224.

•Kolankaya-Bostancı, N. “İzmir İli, Menemen İlçesi, İzmir İli, Menemen İlçesi Prehistorik ve Protohistorik Dönem 2012 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması”, 34.Kazı, Arkeometri ve Araştırma Sonuçları Toplantısı, 27-31 Mayıs 2013, Muğla.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Geo-Archaeological Studies in the Gediz Delta Plain”, Ecole Normale Supérieure, 21. 01. 2014, Paris.

•Kolankaya-Bostancı, N. “Batı Anadolu Neolitik ve Kalkolitik DönemYontmataş Endüstrilerinin Tanımlanmasında Karşılaşılan Problemler”, Anadolu Prehistoryasında Kronoloji-Terminoloji-Tanımlama Sorunları Çalıştayı, 17-18 Mart 2014, Gazi Üniversitesi, Ankara.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2014). “İzmir Bölgesi Orta Tunç Çağı Yontmataş Endüstrisi: Gerileme ve Gelenek”. Armağan Erkanal'a Armağan Kitabı: Some Observations on Anatolian Cultures. Compiled in Honor of Armağan Erkanal, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara: 287-298.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2014). “Paleolitik Çağ Kadınları”. Armizzi. Engin Özgen’e Armağan. Studies in Honor of Engin Özgen. Asitan Kitap. Ankara: 191-204.

•Çınardalı-Karaaslan, N. ve N. Kolankaya-Bostancı (2014). “İzmir İli, Menemen İlçesi Prehistorik ve Protohistorik Dönem 2012 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması”. 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı Dergisi 1: 169-185.

•A.Erkanal-Öktü, N. Çınardalı-Karaaslan ve N. Kolankaya-Bostancı (2014). “Panaztepe 2012 Yılı Çalışmaları”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı 2: 24-36.

•Kolankaya-Bostancı, N. (Baskıda). “New Interpretations of Early Bronze Age Obsidian Procurement and Distribution in the Western Anatolia”. 

•Kolankaya-Bostancı, N. (Baskıda) “Exchange Between the Paleolithic Hunter-Gatherer Groups.” BAR International Series.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2014), “What Happened to Projectile Points in the İzmir Region during the Neolithic Period”, Arkeoloji Dergisi XIX: 127-136.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2014), “The Evidence of Shamanism Rituals in Early Prehistoric Periods of Europe and Anatolia”, Collequium Anatolicum XIII: 185-204.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2015) “Exchange Between the Paleolithic Hunter-Gatherer Groups.”P.M. Militello, H. Öniz (eds.). SOMA 2011: Proceedings of the 15th Symposium on Mediterrean Archaeology, held at the University of Catania 3-5 March 2011, Volume I. BAR International Series 2695 (I): 3-9.

•Greaves A., B. Aksoy, A. Brown, N.Çağatay, P. Foss, N. Kolankaya-Bostancı ve N. Macdonald (2015) “Çaltılar Archaeology Project 2014”, Heritage Turkey 4: 32-33.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2015): "Orta Batı Anadolu Neolitik ve Kalkolitik Çağ Yontmataş Endüstrilerinin Tanımlanmasında Karşılaşılan Problemler", APAD 1 (Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi) (17-19 Mart 2014, Anadolu Prehistoryası Terminoloji-Kronoloji-Tanımlama Sorunları Çalıştayı Bildirileri): 163-176.

•Çınardalı-Karaaslan, N. ve N. Kolankaya-Bostancı (2015), "İzmir İli, Menemen İlçesi Prehistorik ve Protohistorik Dönem 2013 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması", 32. Araştıtma Sonuçları Toplantısı 1: 553-572.

•Erkanal-Öktü, A., N. Çınardalı-Karaaslan ve N. Kolankaya-Bostancı (2015): "Panaztepe 2013 Yılı Çalışmaları", 36. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 601-614.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2015): “Bologna Sürecinin Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümüne Etkisi”, I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara: 284-288.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2015): ‘Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Yontmataş Endüstrisi’ in M. Türktüzün, S. Ünan (eds.) Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2014. Ankara, Bilgin Kültür Sanat: 349-377.

•Çınardalı-Karaaslan,N. ve N.Kolankaya-Bostancı (2016): "İzmir İli, Menemen İlçesi Prehistorik ve Protohistorik Dönem 2014 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması", 33.Araştırma Sonuçları Toplantısı 2:49-70.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2016): ‘New Interpretations of Early Bronze Age Obsidian Procurement and Distribution in Western Anatolia', E.Pernicka, S. Ünlüsoy ve S.W.E. Blum (Eds.) Early Bronze Age Troy. Chronology Development and Interregional Contacts, Studia Troica Monographien 8:365-374. Bonn.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2016): " İlk Avcı - Toplayıcı Topluluklarda Kadının Rolü", A.Karaduman, G.Gökalp-Alpaslan, P.Şahin-Tekinalp ve M.Ekti (Eds.), Tarihi Değiştiren, Toplumu Dönüştüren Kadınlar. Hacettepe Üniversitesi, Ankara: 119-138.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2016): "Türk Arkeolojisi ve Müzeciliğinin Gelişimi" Türk Dili ve Tarihi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara:75-93.

•Türkcan, A.U., N. Kolankaya-Bostancı, O. Özbek, H. Çakan, S. Kavak, (2017): “Kanlıtaş Höyük (Eskişehir/İnönü) Kazısı 2016 Yılı Çalışmaları”, Kütahya Müzesi 2016 Yıllığı, IV: 251-284

•Kolankaya-Bostancı, N. (2018): “Çine-Tepecik Höyük 2016 Yılı Yontmataş Endüstrisi”, 33. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt: 145-160

•Kolankaya-Bostancı, N. (2018): “Prehistorik Toplumların Ekonomik Modellerinin ve Yaşam Biçimlerinin Belirlenmesinde Yontmataş Buluntuların Önemi: Kanlıtaş Höyük Örneği”, A. Baysal (ed.), Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler: Teori, Metot, Pratik, Ege Yayınları, İstanbul: 245-269.

•Kolankaya-Bostancı,N. (2019): "Prehistoric Hunter-Gatherer-Fisher Seafering in Eastern Mediterranean: New Perspectives from Cyprus", V. şahoğlu, M.Şevketoğlu ve Y.H. Erbil (ed.), Kültürlerin Bağlantısı: Başlangıcından Roma Dönemi Sonuna Kadar Eski Yakın Doğuda Ticaret ve Bölgelerarası İlişkiler (Connecting Cultures: Trade and Inteconnections in the Ancient Near East from the Beginning until the End of the Roman Period), Anadolu Ek Dizi 4:33-45.

•Kolankaya-Bostancı,N. (2019): "Kültürel Bellek Çerçevesinde Üst Paleolitik Dönem Taşınabilir Sanat Eserleri Üzerindeki Motiflerin Değerlendirilmesi", P.Şahin-Tekinalp ve G.Gökalp-Alpaslan (Ed.), Kültürel Bellek 2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara: 261-280.

•Kolankaya-Bostancı,N. (2019): "Paleolitik Çağ'da Ölüm ve Sembozlizm", A.M.Büyükkarakaya ve E.B.Aksoy (ed.), Memonto Mori. Ölüm ve Ölüm Uygulamaları, Ege Yayınları, İstanbul: 189-215.

•Kolankaya-Bostancı,N. (2019): "Paloelitik Çağ Toplanma Alanları ve Ritüeller", Ç. Atakuman (Ed.) Arkeoloji'de Ritüel ve Toplum, Ege Yayınları, İstanbul: 55-76.

• Massa,M.,C.Bachhuber,F.Şahin, Y.Tuna ve N.Kolankaya-Bostancı (2019): "Konya İli, Karatay ve Çumra İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması 2017 Yılı", 36. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 3.Cilt. 17-34.

•Massa,M.,C.Bachhuber,F.Şahin, N.Kolankaya-Bostancı ve Y.Tuna (2019): "Konya Regional Archaelogical Survey Project. The 2017 and 2018 Field Season", Anatolica, XLV:159-180.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2019): “Çanakkale Merkez Arkeolojik Yüzey Araştırmasında Ele Geçen Yontmataş Buluntular”, D. Yılmaz (Ed.), Kuzey Troas’ta Yeni Araştırmalar: Neolitik Çağ’dan Demir Çağı Sonuna Kadar Çanakkale İli Merkez İlçesi Arkeolojik Yüzey Araştırması. Ege Yayınları. İstanbul: 127-137.

•Kolankaya-Bostancı, N. (2019): “Prehistorik Turna Dansı ve Ritüeller”, U. Özdağ ve G. Gökalp Alpaslan (Ed.), Anadolu Turnaları. Biyoloji, Kültür, Koruma (Anatolian Cranes. Biology, Culture, Conservation). Ürün Yayınları, Ankara: 197-210.

•Kolankaya-Bostancı, N., T. Carter ve E. Weir (2020): “Çine-Tepecik Höyük Obsidiyen Tedarik ve Takas Sistemi”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi 37 (1): 83-95.

•Yeğingil, Z., M. Oddone, G. Bigazzi, H. Erkanal, N. Kolankaya-Bostancı, V. Şahoğlu (2020): “Chronological and Chemical Approaches to Obsidians from Bakla Tepe and Liman Tepe, Western Anatolia”, Journal of Archaeological Science: Reports 32: 1-14.