Arş. Gör. Ertan Şehit
Lisans

•2007-2012 :  Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Yüksek Lisans

2012-     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Görevler

•2014-     Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi

Kazılar

•2008-2009: Assos Kazısı (Ayvacık-Çanakkale) (Prof.Dr. Nurettin Arslan başkanlığında)

Yayınlar

•Şehit, E. " Antik Çağ'da Troas Bölgesi Üretim Ekonomisi", II.Genç Akademisyenler Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 24-25 Kasım 2014 (Baskıda)