Prof. Dr. Sevinç GÜNEL
Doktora

•1985-1993 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Tez Konusu: ‘M.Ö. 2. Bine Tarihlendirilen Panaztepe Seramiğinin Batı Anadolu ve Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi’.

Yüksek Lisans

•1982-1985 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Tez Konusu: ‘Önasya’da  ‘bit hilani’ Olarak Tanımlanan Yapılar’.

Lisans

•1977-1981  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Tez Konusu: ‘Nuzi’nin Önasya Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi’.

Akademik Yükselmeler

•2005               Hacettepe Üniversitesi,  Arkeoloji Bölümü, Profesör

•1996-2005     Hacettepe Üniversitesi,  Arkeoloji Bölümü, Doçent 

•1994-1996     Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Yardımcı    Doçent

•1983-1994     Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Araştırma Görevlisi

Kazanılan Burslar

•2001 Deutscher Akademischer Austauschdienst  (DAAD), Almanya-Heidelberg-      Universität Heidelberg - Institut für Ur- und Frühgeschichte, araştırma bursu

•1997-1998  Alexander von Humboldt Stiftung, Almanya-Heidelberg- Universität Heidelberg - Institut für Ur- und Frühgeschichte, doktora sonrası araştırma bursu

•1990-1991  Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Almanya-Berlin, doktora araştırma bursu  

•1989  Berlin Goethe Institute, Almanya-Berlin, dil bursu

•1987 American Research Institute in Turkey (ARIT), USA, araştırma bursu

İdari Görevler

•2011-            Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı

•2007- 2012 Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Erasmus Koordinatörü

•1997-2001 Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı

Üyelikler

•2018-           Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Bilim Kurulu Üyeliği

•2018-           Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

•2017-             Hacettepe Üniversitesi Senato Üyesi

•2016              Deutsches Archäologisches Institut, Berlin-Korrespondierenden Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts-Bilim Ödülü

•2016-              Hacettepe Konferansları Düzenleme Komitesi Üyesi

•2016-              Hacettepe Üniversitesi Bilim Kurulu Üyesi

•2016-              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyesi

•2016-              Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Komisyonu Üyesi

•2015                Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Üst  Komisyon Üyesi

•2014 -2015     Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Alt Komisyon Üyesi

•2015 -             Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Asli Üye

•2013 -2015    Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Muhabir Üye

•2012 -2014     Hacettepe Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜTKAM); Yönetim Kurulu Üyesi

•2012                 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bilim Kurulu Üyeliği

•2011 -              Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurul Üyeliği

•2005- 2012    Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırmalar Birimi  Komisyon Üyesi

•2007- 2010     Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurul Üyeliği

•1999-2005      Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fakülte  Kurul Üyeliği

Yürüttüğü Projeler - Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları

•2004 -  Çine-Tepecik Kazıları, Bakanlar Kurulu Kararlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı  resmi izinleriyle, Hacettepe Üniversitesi adına yürütülen kazı.

•2001-    Aydın-Muğla İlleri Yüzey Araştırması, Kültür ve Turizm Bakanlığı  resmi izinleriyle, Hacettepe Üniversitesi gerçekleştirilen yüzey araştırması.

Katıldığı Projeler - Arkeolojik Kazılar

•1993-1999          Liman Tepe Kazıları

•1985-1997          Panaztepe Kazıları

•1982-1989          Girnavaz Kazıları

Proje Destekleri

•SAY-2015-8396 ‘Menderes Havzasının Güneyinde Çine-Tepecik Kazıları ve Anadolu Arkeolojisine Katkıları’ Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi - Alt Yapı Projesi (tamamlandı)

•2017 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Çine Tepecik Kazıları Proje Desteği

•2014 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu-Araştırma Desteği

•013 A 701 003 Çine-tepecik Arkeolojik Kazıları, (Prof. Dr. Sevinç Günel başkanlığında-2013-2014), Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi – Alt Yapı Projesi (tamamlandı)

•012-01-701-001 Batı Anadolu’da Orta ve Geç Tunç Çağı Kültürlerine Yeni Katkılar: Çine-Tepecik, 2012, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi (tamamlandı)

•HÜAF 01-02-701-002        Aydın ve Muğla İlleri Yüzey Araştırmaları-2001-2003), Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Araştırma Fonu (tamamlandı)
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Lisans
• ARK201 Sümer-Akad Arkeolojisi
• ARK360 Ege Arkeolojisi
• ARK405 İkonografi
Yüksek Lisans
• ARK601 Eski Önasya’da Kentleşme Sorunları
• ARK604 Eski Önasya’da Paleolitik ve Neolitik Kültürler
• ARK629 Anadolu ve Ege’de savunma Sistemine Sahip Merkezler
Doktora
• ARK709 Eski Önasya’da Ekonomi ve Ticaret
• ARK722 Minos-Miken Kültürleri ve Etkileri
• ARK733 Anadolu, Ege ve Doğu Akdeniz Tunç Çağı Tasvirli Eserleri
• ARK724 Arkeolojik Araştırmalar Işığında Ekoloji ve Etkisi

 

Yayınlar

Kitap

•Günel, S. 1999, Panaztepe II. M.Ö. 2. Bine Tarihlendirilen Panaztepe Seramiğinin Batı Anadolu ve Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi / Die Keramik von Panaztepe und ihre Bedeutung für Westkleinasien und die Ägäis im 2. Jahrtausend, Türk Tarih Kurumu, Ankara.

Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı

••Günel, S. 2020, Çine-Tepecik Tasvir Sanatında ‘Boğa Kültü’ Yansımaları, 163-H. Gönül Yalçın - O. Stegemeier (eds.), Metallurgica Anatolica, Festschrift für Ünsal Yalçın anlässlich seines 65. Geburtstag / Ünsal Yalçın 65. Yaşgünü Armağan Kitabı, Bochum 2020, 163-170.

•Günel, S. 2019, Batı Anadolu-Ege İlişkilerinin Çine-Tepecik Merkezine Yansımaları, Anadolu, Kültürlerin Bağlantısı. Başlangıcından Roma Dönemi Sonuna Kadar Eski Yakın Doğuda Ticaret ve Bölgelerarası İlişkiler / Connecting Cultures. Trade and Interconnections in the Ancient Near East from the Beginning until the End of the Roman Period, V. Şahoğlu, M. Şevketoğlu, Y. H. Erbil (eds.), Ankara: 187-204.

•Günel, S. 2019, Çine-Tepecik Kilia Tipi Figürinleri, Uğur Silistreli Anı Kitabı: Anadolu Arkeolojisi Üzerine Yazılar / In Memoriam Uğur Silistreli: Studies on Anatolian Archaeology, Ankara, 149-158.

•Günel, S. 2018, Die Beziehungen der ägäisch-westanatolischen Kulturen im 2. Jt.v. Chr, Anatolian Metal VIII, Eliten-Handwerk-Prestigegüter, (Hrsg.: Ü. Yalçın), Bochum, 157-167

•.Günel, S. 2017, The West: Archaeology, M. Weeden, L. Z. Ullmann (eds.), Hittite Landscape and Geography, Koninklijke BRIL NV, Leiden/Boston, 119-133.

•Günel, S. 2017, The Prehistoric Culture in Çine-Tepecik and Its Contribution to the Archaeology of the Region, S. Dietz, F. Mavridis, Z. Tankosic, T. Takaoğlu (ed.), Communities in Transition: The Circum-Aegean Area During the 5th and 4th Millennia BC, Oxbow Books, 538-547.

• Günel, S. 2017, Çine-Tepecik Yerleşmesine Ait Figürlü Miken Seramiği, E. Kozal, M. Akar, Y. Heffron, Ç. Çilingiroğlu, T. E. Şerifoğlu, C. Çakırlar, S. Ünlüsoy, E. Jean (eds.), Questions, Approaches, and Dialogues in Eastern Mediterranean Archaeology, Studies in Honor of Marie-Henriette and Charles Gates, Ugarit-Verlag, Münster, 439-455.

•Günel, S. 2016, A New Centre of Intercultural Relations in Western Anatolia during the Late Bronze Age: Çine-Tepecik, R. A. Stucky, O. Kaelin, H-P. Mathys (eds.), Proceedings of the 9th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Wiesbaden, Vol. 3: 347-359.

•Günel, S. 2015, Ein Zentrum mit interregionalen Beziehungen in Westanatolien in der Bronzezeit: Çine-Tepecik/Bronz Çağında Batı Anadolu’da Bölgelerarası Bağlantıları Gösteren Bir Merkez: Çine-Tepecik, Ü. Yalçın – H D. Bienert, Bochum, Bonn, (eds.), Anatolien-Brücke der Kulturen. Aktuelle Forschungen und Perspektiven in den deutsch-türkischen Altertumswissenschaften, 7-9. Juli. 2014, Bonn, 205-216.

•Günel, S. 2016, Batı Anadolu Tarihi Coğrafyasında Çine-Tepecik Merkezi’, ANTAHŠUM sar “ÇİĞDEM”, S. Erkut - Ö. Sir Gavaz (ed.), Eski Anadolu Araştırmalarına ve Hititlere Adanmış Bir Hayat, Studies in Honour of Ahmet Ünal Armağanı,  Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 281-292

•Günel, S. 2015, Çine-Tepecik: New Contributions on Late Bronze Age Cultures in Western Anatolia, N. Chr. Stampolidis, Ç. Maner, K. Kopanias (eds.) NOSTOI. Indigenous Culture, Migration, Integration in the Aegean Islands, Western Anatolia during the Late Bronze Age-Early Iron Age, İstanbul, 607-626.

•Günel, S. 2014, New Contributions regarding Prehistoric Cultures in Meander Region: Çine-Tepecik, B. Horejs - M. Mehofer (ed.), Western Anatolia before Troy. Proto-Urbanisation in the 4th millennium BC?, Wien, 83-103.

•Günel, S. 2014, Çine-Tepecik Erken Tunç Çağı Taş Kap ve İdolleri / Early Bronze Age Stone Vessels and Idols of Çine-Tepecik,  A. Engin, B. Helwing ve B. Uysal (ed.), armizzi: Engin Özgen'e Armağan / Studies in Honor of Engin Özgen, Ankara, 165-173.

•Günel, S. 2014, MÖ 2. Binde Çine-Tepecik Yerleşmesinin Batı Anadolu Arkeolojisindeki Yeri ve Katkıları, N. Çınardalı-Karaaslan, A. Aykurt, N. Kolankaya-Bostancı ve Y. H. Erbil (ed.), Armağan Erkanal’a Armağan, Anadolu Kültürlerine Bir Bakış / Compiled in Honor of Armağan Erkanal, Some Observation on Anatolian Cultures, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, 243-256.

•Günel, S. 2011, Çine-Tepecik Kazıları Işığında Bölgenin Tarihöncesi Kültürleri Üzerine Bir İnceleme, Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimi. Önder Bilgi’ye Armağan Yazılar, ed. A. Öztan – Ş. Dönmez, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 217-232.

•Günel, S. 2008, Çine – Tepecik Höyükte Bulunan Mermer İdoller, Muhibbe Darga Armağanı, In: T. Tahran, A. Tibet  ve E. Konyar (ed.), Sadberk Hanım Müzesi Yayını, Istanbul, 251-260.

•Günel, S. 2006, A New Early Settlement on the Plain of Çine (Marsyas) in Western Anatolia: Tepecik Höyük in the Light of Surface Survey,  A. Erkanal-Öktü et al. (eds.) Hayat Erkanal’a Armağan, Kültürlerin Yansıması. Studies in Honor of Hayat Erkanal, Cultural Reflections, Homer Kitabevi, İstanbul, 401-410.

•Günel, S.1995, Panaztepe Mezarlık Alanından Ele Geçen Gaga Ağızlı Bir Myken Testisi, A. Erkanal et.al (ed.), Memoriam İ. Metin Akyurt ve Bahattin Devam Anı Kitabı. Eski Yakın Doğu Kültürleri Üzerine İncelemeler. Studies for Ancient Near Eastern Cultures, , İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 159-165


Makaleler - AHCI; Alan İndeksi ve Hakemli Dergiler

•Günel, S. 2018, ‘Çine-Tepecik Höyüğü ve Bölgelerarası Kültürel Etkileşimler’, Toplumsal Tarih, Akademik Dergi, 295, 86-92.

•Günel, S. - S. Herbordt 2014, Mykenische Kraterfragmente mit figürlichen Darstellungen und ein Siegelabdruck eines hethitischen Prinzen aus der spätbronzezeitlichen Siedlung von Çine-Tepecik, Archäologischer Anzeiger, 2014/1, 1-14.

•Günel, S. 2013, Çine-Tepecik Kazıları, Türk Eskiçağ Bilimleri EnstitüsüHaberler 36,18-20

•Günel, S. 2012, Menderes Bölgesinde MÖ. 2. Binyıl Kenti: Çine-Tepecik, Colloquıum Anatolicum XI, 55-80.

•Günel, S. 2011, Çine-Tepecik Geç Tunç Çağı Yerleşmesi, Türk Eskiçağ Bilimleri EnstitüsüHaberler 32, 1-8.

•Günel, S. 2011, Ein Terrakotta-Modell aus Çine-Tepecik, Istanbuler Mitteilungen 61, 7-20.

•Günel, S. 2011, Batı Anadolu’da 2. Bin, Aktüel Arkeoloji Dergisi 19, 26-27.

•Günel, S.- S. Herbordt 2010, Ein hethitischer Siegelabdruck aus Çine-Tepecik, Archäologischer Anzeiger 1-11.

•Günel, S. 2010, Mycenaean cultural impact on the Çine (Marsyas) plain, southwest Anatolia: the evidence from Çine-Tepecik, Anatolian Studies, 60, 25-49.

•Günel, S. 2009, Batı Anadolu’da Yeni Bir Merkez, Çine-Tepecik, Aktüel Arkeoloji Dergisi, 11, 40-41.

•Günel, S. 2006, New Contributions to Western Anatolian Cultural History: Aydın Region Survey Project, Praehistorische Zeitschrift 81.2, 153-174.

•Günel, S. 2005, The Cultural Structure of Aydın-İkizdere Region in the Prehistoric Age and Its Contribution to the Archaeology of Aegean Region, Anatolia Antiqua XIII, 29-40. 

•Günel, S. 2004, Batı Anadolu Bölgesi Tarihöncesi Dönemlerine Yeni Katkılar, Türk Tarih Kurumu, Belleten 67, 719-737.

•Günel, S. 2004, Aydın Bölgesi Yüzey Araştırmaları: Erken Dönem Yerleşmeleri ve Buluntuları Işığında Kültürel Gelişimi, Anadolu, 95-114. 

•Günel. S. 2004, Orta Hellas Dönemi Mat Boyalı Seramiği ve Liman Tepe’de Ele Geçen Mat Boyalı Seramiğin Ege Arkeolojisi Kültürel Gelişimindeki Önemi, TÜBA-AR 7, 197-214. 

•Günel, S. 2004, Yüzey Araştırmaları Işığında Aydın Bölgesi Kültürel Gelişiminde Erken Dönemler, Türk Arkeoloji ve  Etnografya Dergisi, 4, 1-12. 

•Günel, S. 2004, Aydın Bölgesi’nde Prehistorik Bir Merkez: Köprüova, OLBA IX, 1-20. 

•Günel, S. 2003, Aydın Bölgesi Yüzey Araştırmaları Işığında Çatalkaya, Dedekuyusu ve Bahçetepe Yerleşimleri, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi/Journal of Faculty of Letters 20.1, 53-70.

•Günel, S. 2003, Vorbericht über die Oberflächenbegehungen ın den Provinzen Aydın und Muğla, Anatolia Antiqua XI, Institut Français D’etudes Anatoliennes-Georges Dumezil, Paris, De Boccard, 75-100. 

•Günel, S.1999, Vorbericht über die mittel- und spätbronzezeitliche Keramik vom Liman Tepe, Istanbuler Mitteilungen 49, 41-82

•Günel, S. 1998, Liman Tepe`de Ele Geçen Bir Myken Figürin Parçası, Türk Tarih Kurumu,  Belleten 62, 25-30. 

•Günel, S. 1998, Ein mykenisches Figurenfragment aus Liman Tepe, Istanbuler Mitteilungen 48, 445-449.

Yayınlanmış Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı Bildirileri

•Günel, S. 2017, ‘Çine-Tepecik 2015 Yılı Kazıları’, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı 3, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 239-252.

•Günel, S. 2016, “Çine-Tepecik 2014 Yılı Kazıları”, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 11-15 Mayıs 2015, Erzurum, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara: 201-214.

• Günel, S. 2015, “Çine-Tepecik 2013 Yılı Kazıları”, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, 02-06.Haziran.2014-Gaziantep, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara: 287-299.

•Günel, S. 2014, “Çine-Tepecik 2012 Yılı Kazıları”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara,111-123.

•Günel, S. 2013, “Çine-Tepecik 2011 Yılı Kazıları”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 377-386.

•Günel, S. 2012, “Çine-Tepecik 2010 Yılı Kazıları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 19-37.

•Günel, S. 2011, “Çine-Tepecik 2009 Yılı Kazıları”, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 9-80

•Günel, S. 2010, “2008 Yılı Çine-Tepecik Kazıları”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 459-473.

•Günel, S. 2009, “Çine-Tepecik 2007 Yılı Kazıları”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 227-240.

• Günel, S. 2008, “Çine – Tepecik Höyük 2006 Yılı Kazıları”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 73-90.

• Günel, S. 2007, “Çine – Tepecik Höyüğü 2005 Yılı Kazıları”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Kültür ve Turizm bakanlığı Yayını, Ankara, 231-246.

• Günel, S. 2006, “Çine – Tepecik Höyüğü 2004 Yılı Kazıları”, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 19-28.

• Günel, S. 2005, “Aydın ve Muğla İlleri 2003 Yılı Yüzey Araştırmaları”, 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 183-192.

• Günel, S. 2004, “Aydın ve Muğla İlleri 2002 Yılı Yüzey Araştırmaları”, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 325-334.

• Günel, S. 2003, “2001 Yılı Aydın ve Muğla İlleri Yüzey Araştırmaları”, 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 113-126.

• Erkanal, H. - Günel, S. 1997, “1995 Liman Tepe Kazıları”, 18. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 231-260.

• Erkanal, H. - Günel, S. 1996, “1994 Liman Tepe Kazıları”, 17. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 305-327.

•Erkanal, H.-Günel, S. 1995,“1993 Liman Tepe Kazısı”, 16. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 263-279.

Kongrede Sunulan Bildiri ve Konferanslar

•Günel, S. 2018, “Ege Dünyasının Kültürel ve Ticari Bağlantılarında Çine-Tepecik Höyüğü’nün Yeri”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prof. Dr. Turan Efe Laboratuvarı, 8 Kasım 2018.

•Günel, S. 2018, “Ege Bölgesi”, Tarihöncesinde Anadolu Çalıştayı, Hitit Üniversitesi, Erol Olçok Konferans Salonu, 11-12 Ekim 2018, 11 Ekim 2018.

•Günel, S. 2018, “Çine-Tepecik Höyüğü 2017 Yılı Kazıları/Excavations at Çine-Tepecik Höyüğü, 2017 Campaign”, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Troia Kültür Merkezi, 07-11 Mayıs 2018, 08.05.2018.

•Günel, S. 2018, A Center of Intercultural Relations in Western Anatolia: Çine-Tepecik, Ludwig-Maximilians-Üniversität, Instıtut für Vordeasiatische Archäologie, München, 11th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (11ICAANE), 03.04.2018-07.04.2018.

•Günel, S. 2018, “Çine-Tepecik Kazıları ve Bölgelerarası Kültürel Etkileşimler”, Koç Üniversitesi, AKMED Konferansları, 10 Şubat 2018

•Günel, S. 2018, Çine-Tepecik İskeletlerinin Arkeolojik Veriler Işığında Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Bilim Kurulu, 5. Disiplinlerarası Beyin Fırtınası Toplantısı, Antik DNA, 27 Şubat 2018.

•Günel, S. 2017, ‘Çine-Tepecik 2016 Yılı Kazıları’, 22-26 Mayıs 2017, Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Bursa.

•Günel, S. 2016, ‘Batı Anadolu-Ege İlişkilerinin Çine-Tepecik Merkezine Yansımaları’, Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu, Kültürlerin Bağlantısı: Başlangıcından Roma Dönemi Sonuna Kadar Eski Yakın Doğu’da Ticaret ve Bölgelerarası İlişkiler / Connecting Cultures: Trade and Interconnections in the Ancient Near East from the Beginning until the end of the Roman Period, 23-25 Kasım 2016, St. Nicolas Kilisesi (Bedesten) Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs.

• Günel, S. 2016, ‘Beziehungen der ägäisch-westanatolischen Kulturen im 2. Jt. v. Chr.’, Internationales Symposium, Anatolian Metal VIII, Elite-Handwerk-Prestigegüter, Deutsches Bergbau Museum Bochum, 17-19.11.2016, Bochum / Almanya.

• Günel, S. 2016, Çine-Tepecik 2015 Yılı Kazıları, 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-27.05. 2016, Trakya Üniversitesi, Balkan Kongre Salonu, Edirne.

• Günel, S. 2016, Çine-Tepecik and Its Cultural Impact in the second millennium BC of Western Anatolia, 10th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (10ICAANE), 25-29. 04. 2016, Viyana.

•Günel, S. 2016, Die spätbronzezeitliche Siedlung von Çine-Tepecik und ihre Bedeutung für Westanatolien und die ägäischen Welt, 07. 04. 2016, Deutsches Arcäologisches Institut-İstanbul, İstanbul.

• Günel, S. 2015, Hitit Batı Anadolu İlişkileri: Tepecik Kazısı, ODTÜ Mezunlar Derneği, 50. Yıl Etkinlikleri, Hititçe’nin 100. Yılında, Hititoloji Çalıştayı, 20.12.2015. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Vişnelik Tesisleri, Ankara.

• Günel, S. 2015, Çine-Tepecik Kazıları ve Bölge Arkeolojisine Katkıları, 18. 06. 2015, Aydın Arkeoloji Müzesi, Konferans Salonu.

•Günel, S. 2015, Çine-Tepecik 2014 Kazıları, 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 11-15. 05. 2015, Atatürk Üniversitesi, Kongre Salonu, Erzurum.

•Günel, S. 2015, Arkeolojik Kazılar Işığında Çine-Tepecik Kenti, Hacettepe-Arkeoloji Bilimi: Tarih Öncesi Çağlardan Antik Çağ’a Anadolu Kültürleri, 13-14. 04. 2015, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsü, Ankara.

•Günel, S. Çine-Tepecik: Arzawa / Mira Ülkesinin Güneyinde Bir Merkez, Hitit Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, 24. 02. 2015, Çorum

•. Günel, S. 2014, Ein Zentrum für interregionale Beziehungen in Westanatolien in der Bronzezeit: Çine-Tepecik, Anatolien – Brücke der Kulturen. Aktuelle Forschungen und Perspektiven in den deutsch-türkischen Altertumswissenschaften, Deutsche Forschungsgemeinschaft - Bergbaumuseum Bochum, 07-09. 07. 2014, Bonn.

• Günel, S. 2014, A New Center of Intercultural Relations in Western Anatolia during the Late Bronze Age: Çine-Tepecik, 9th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Universität Basel, Vorderasiatische Altertumswissenschaft, 09-13. 06. 2014, Basel.

• Günel, S. 2013, The Prehistoric Culture in Çine Tepecik and Its Contribution to the Archaeology of the Region, Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stages (ca. 5000/4800-3200/3000BC), 07-09. J06. 2013, Atina.

•Günel, S. 2014, Çine-Tepecik 2013 Yılı Kazıları, 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 02-06. 0. 2014, Gaziantep.

• Günel, S. 2013, Die spätbronzezeitliche Siedlung von Çine-Tepecik und ihre Bedeutung für Anatolien, At the Northern Frontier of Near Eastern Archaeology: Recent Research on Caucasia and Anatolia in the Bronze Age, (Organizasyon: Elena Rova) 9-11.01. 2013, Università Ca’Foscari, Venedik.

• Günel, S. 2013, Çine-Tepecik 2012 Yılı Kazıları, 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 27 -31. 05. 2013, Muğla.

•Günel, S. 2012, New Contributions on Prehistoric Cultures in Meander Region: Çine-Tepecik, Western Anatolia before Troy. Proto-Urbanisation in the 4th millennium BC?, (Organizasyon: B. Horejs – M. Mehofer), 21-24. 11. 2012, Viyana.

• Günel, S. 2012, Çine-Tepecik 2011 Yılı Kazıları’ 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 28.05.2012-01.06. 2012, Çorum.

•Günel, S. 2012, Menderes Bölgesinde M.Ö. 2 Binyıl Kenti: Çine-Tepecik, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yıllık Konferans Dizileri, 27. 03. 2012, Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, İstanbul, 2012.

•Günel, S. 2011, Çine-Tepecik: New Contributions on Late Bronze Age Cultures in Western Anatolia, NOSTOI, Indigenous Culture, Migration, Integration in the Aegean Islands, Western Anatolia during the Late Bronze Age-Early Iron Age (Organizasyon: N. Chr. Stampolidis, K. Kopanias, Ç. Maner), 31.03.2011-03.04 2011, Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, İstanbul.

•Günel, S. 2011, Çine-Tepecik 2010 Yılı Kazıları, 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 23-27. 05. 2011, Malatya.

• Günel, S. 2010, A New Site in western Anatolia: Çine-Tepecik, 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East in London, 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (7ICAANE), (Organizasyon: J. Curtis - A. Fletcher-C. Glatz – R. Matthews – M. Seymour – J. Simpson – H. Taylor – J. Tubb) The British Museum – University College, London, 2010.

• Günel, S. 2010, Ein Neuer Fundort in Westanatolien: Çine-Tepecik, 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (7ICAANE). The British Museum-University of College London, 15.04. 2010, London.

• Günel, S. 2010, Çine-Tepecik 2009 Yılı Kazıları, 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 24-28. 05. 2010, İstanbul.

• Günel, S. 2010, Tepecik Höyüğü Kazıları, 3. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu, 27-28. 08. 2010, Milas-Muğla.

•Günel, S. 2009, 2008 Yılı Çine-Tepecik Kazıları, 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 25-29. 05. 2009, Denizli.

•Günel, S. 2008, Çine-Tepecik 2007 Yılı Kazıları, 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 26-30. 05. 2008, Ankara.

•Günel, S. 2007, Çine – Tepecik Höyük 2006 Yılı Kazıları, 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 28. 05. 2007-01. 06. 2007, Kocaeli.

•Günel, S. 2006, Çine – Tepecik Höyüğü 2005 Yılı Kazıları, 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs-2 Haziran 2006, Çanakkale.

• Günel, S. 2005, Çine – Tepecik Höyüğü 2004 Yılı Kazıları, 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 30. 05. 2005-03. 06. 2005, Antalya.

•Günel, S. 2004, Aydın ve Muğla İlleri 2003 Yılı Yüzey Araştırmaları, 26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 24-28. 05. 2004, Konya.

• Günel, S. 2003, Aydın ve Muğla İlleri 2002 Yılı Yüzey Araştırması, 25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 26-31. 05. 2003, Ankara.

•Günel, S. 2002, Vorbericht über die Untersuchungsergebnisse einer Survey-Projektes in der Provinz Aydın, Universität Heidelberg, Institut für Ur-und Frühgeschichte, 16.01.2002, Heidelberg.

•Günel, S. 2002, 2001 Yılı Aydın ve Muğla İlleri Yüzey Araştırması, 24. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 27-31. 05. 2002, Ankara.

•Günel, S. 1998, Die Ausgrabungen von Liman Tepe unter besonderer Berücksichtigung der Keramik, Universität Heidelberg, Instituts für Altorientalische Philologie und Vorderasiatische Altertumskunde, 16.06.1998, Heidelberg.

•Günel, S. 1998, Die Ausgrabungen von Liman Tepe unter besonderer Berücksichtigung der Keramik im 2. Jahr. V. Chr., Universität Heidelberg, Institut für Ur-und Frühgeschicht, 26.06.1998, Heidelberg.

Editörlük

•Erkanal-Öktü, A., S. Günel, U. Deniz (eds), 2008, Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Araştırmalar. Ankara. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

•Erkanal-Öktü, A., E. Özgen, S. Günel, A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H. Tekin, N. Çınardalı-Karaaslan, B. Uysal, F. A. Karaduman, A. Engin, R. Spiess, A. Aykurt, R. Tuncel, U. Deniz ve A. Rennie (eds.). 2006, Hayat Erkanal’a Armağan, Kültürlerin yansıması. Studies in Honor of Hayat Erkanal, Cultural Reflections. İstanbul: Homer Kitabevi.

•Erkanal, A., H. Erkanal, H. Hüryılmaz, A. T. Ökse, N. Çınardalı, S. Günel, H. Tekin, B. Uysal ve D. Yalçıklı (eds.), 1995, In Memoriam İ. Metin Akyurt Bahattin Devam Anı Kitabı, Eski Yakın Doğu Kültürleri Üzerinde İncelemeler, Studies for Ancient Near Eastern Cultures. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. 

Sempozyum Düzenleme Komite Üyeliği

•Kültürlerin Bağlantısı. Başlangıcından Roma Dönemi Sonuna Kadar Eski Yakın Doğuda Ticaret ve Bölgelerarası İlişkiler / Connecting Cultures. Trade and Interconnections in the Ancient Near East from the Beginning until the end of the Roman Period, Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu / International Archaeological Symposium, 23-25 Kasım 2016, Nicolas Kilisesi (Bedesten) - Yunus Emre Kültür Merkezi, Lefkoşa / Nicosia

•Hacettepe-Arkeoloji Bilimi: Tarih Öncesi Çağlardan Antik Çağ’a Anadolu Kültürleri, 13-14 Nisan 2015, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsü, Ankara.

Dergilerde Hakemlik Görevi

•Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi - TÜBA-AR

•Dumlupınar Üniversitesi V. Arkeoloji Sempozyumu Yayını

•Mersin Üniversitesi, Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Süreli Yayını, OLBA

•Türk Tarih Kurumu Süreli Yayını, BELLETEN

•Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi

•Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayını,  ANADOLU / ANATOLIA 

•Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi , Arkeoloji Dergisi

Projelerde Hakemlik Görevi

•Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu / The Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBİTAK

•İstanbul Ünversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

•Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

•Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Türk Tarih Kurumu