Yandal Programı

Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenler, kendi lisans programlarına ek olarak bir yandal programına kaydolabilirler. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

Yandal programı, ilgili birimin isteği, fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi ve Senato’nun kararı ile açılır. Yandal programıyla ilgili hususlar Senato’nun çıkaracağı bir yönergeyle ve ilgili birimlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programı en az 18 krediden oluşur. Yandal programına kaydolmak için öğrencinin genel akademik ortalamasının en az 2,75 olması gerekir.

Bölümümüz Lisans derlserinin tümü başka birimdeki öğrenciler için Yandal Programına açıktır.

Bölümümüz Yandal Programı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Çınardalı'dır. Ayrıntılı bilgi kendisinden temin edilebilir.

Hacettepe Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 06800 Beytepe/Ankara