Doç. Dr. Yiğit H. Erbil
Lisans

•1989-1993  Hacettepe Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı.
Bitirme Tezi: Erken Tunç Çağı’nda Orta Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri (Prof. Dr. Halime Hüryılmaz danışmanlığında)

Yüksek Lisans

•1997           Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi  Anabilim Dalı.
Bitirme Tezi: Kıbrıs’ta Neolitik Dönem’den Orta Kıbrıs Dönemi Sonuna Kadar İnsan Figürlü Dini Eserler
(Prof. Dr. Halime Hüryılmaz danışmanlığında)

Doktora

•2005           Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı.
Bitirme Tezi: Hitit Dönemi Su Kültü (Prof. Dr. Armağan Erkanal danışmanlığında)

Görevler

•1994-2009  Assistant Resource Manager, British Institute at Ankara (Kaynak Yönetim Asistanı, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü)
•2009-2010  Limantepe Kazısı Projesi, TÜBİTAK post doktora araştırmacısı.
•2010-          Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi.
•2012- Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Yardımcı Doçent.

Burslar

•2000           Aegean Fellowship, The American Research Institute in Turkey. Doktora Araştırma Bursu.
The American School of Classical Studies at Athens, Greece.
•2003-2004  Hanfmann Fellowship. The American Research Institute in Turkey. Doktora Araştırma Bursu.
The University of Chicago, Oriental Institute. (Prof. Dr. Theo P.J. van den Hout).

Ödüller

•2009           Liverpool Üniversitesi “Essay Gurney Prize” ikincilik ödülü, İngiltere.

Kazılar

•1992           Kilis-Oylum Höyük Kazısı (Prof. Dr. Engin Özgen başkanlığında)
•1998           Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazısı (Prof. Dr. Halime Hüryılmaz başkanlığında)
•2005-          Panaztepe Kazıları (Prof. Dr. Armağan Erkanal başkanlığında)
•2010-          Çeşme Bağlararası Kazıları (Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu başkanlığında)

Yüzey Araştırmaları


•2010-          Panaztepe Kazıları Kapsamında İzmir Bölgesi Gediz Deltası Yüzey Araştırmaları (Yrd. Doç. Dr. Nazlı Karaaslan başkanlığında)

Ulusal Bildiriler

•Erbil, H. Y. 2006. “Boğazköy Südburg ve Su kültü” ODTU, Ankara.

•Erbil, H. Y. 2007. “Boğazköy Güney Kale 2 no. lu oda” ODTU Arkeometri Bölümü, Ankara.

•Erbil, H. Y. 2008. “Boğazköy Südburg 2 no.lu oda ve Düşündürdükleri” Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri     Üzerine        Araştırmalar. Ankara. Hacettepe Üniversitesi.                       

•Erbil, H. Y. 2008. “Hitite Water Cult Practices” British Institute at Ankara.

•Erbil, H. Y. 2010. “Çankırı’dan Yeni Bilgiler Işığında Hatti İzleri” British Institute at Ankara (Y. Erbil-M. Türkmen).

Uluslararası Bildiriler

•Erbil, H. Y. 2004. “Anatolian Figurines Through the Ages” The Oriental Institute, The University of Chicago

Kitap Tercümesi

•Sülüner, S. ve Erbil, H. Y. 2008. Ankara’daki Roma İmpratorluğu Tapınağı ve İmparator Augustus’un Başarılarının Yazıtı. Stephen Mitchell, Dönmez Ofset,

Yayınlar

Editörlük

•Çınardalı - Karaaslan, N., A. Aykurt, N. Kolankaya - Bostancı, Y. Erbil (eds.). Armağan Erkanal'a Armağan Kitabı: Some Observations on Anatolian Cultures. Compiled in Honor of Armağan Erkanal, İstanbul.

Makaleler

•Erbil, H. Y. 2005. “Eflatunpınar Kutsal Anıtı ve Hitit Su kültü  Üzerine Bazı Yorumlar”. Eski Çağın Mekanları, Zamanları, İnsanları. Lale Özgenel (Ed.), Homer Kitabevi, İstanbul. 146-156.

•Erbil, H. Y. 2007. “Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü” VEKAM İhtisas Kütüphaneleri  Paneli. Zeynep Önen (Ed.), TKD Ankara. 67-72.

•Erbil,H.  Y. 2008. “Boğazköy Südburg 2 no.lu oda üzerine Gözlemler” Batı Anadolu ve   Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar. Armağan Erkanal-Öktü, Sevinç Günel, Ulaş Deniz (Eds.),  Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 119-128.                 

•Erbil, H.Y. 2009. “Water and Civilization in Anatolia. The Civilization that Gave Depth to Water: The Hittites” A tale of Water. Turgay Türker (Ed.), Unicon, Ankara. 29-37, 39-40. 

•Erbil, H. Y. and Mouton A. 2012  . “Water in Ancient Anatolian Religions: An Archaeological and  Philological Inquiry on the Hittite Evidence” Journal of Near Eastern Studies  vol.71. no.1: 53-74.