"...memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş abidelerin muhafaaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat'i lüzum vardır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
19 Şubat 1931, Konya
(Konya'da Karatay Medresesi'ne yaptığı ziyaret sonrasında dönemin başbakanı İsmet İnönüye çektiği telgraftan bir bölüm.)

Duyurular

Bütünleme Sınavlarına İlişkin; İNG 127 : 5 Eylül 2018 / Saat: 10:00-11:00, İNG 128 : 11 Eylül 2018 / Saat: 10:00-11:00, AİT 203 6 Eylül 2018 / Saat: 11:00 -12:50 / B12 203, AİT 204 13 Eylül 2018 / Saat: 11:00 -12:50 / B12 203

BEB 650 12 Eylül 2018 / 18:00-19:00 / B12 203.

Türk Dili I ve II'nin bütünleme sınavlarına ilişkin bilgi ilgili bölümün web sayfasında yer almaktadır.

2017 - 2018 Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı

2017 -2018 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü 06800
Beytepe/Ankara

Bölümümüz Web Sorumlusu: Arş. Gör. Nesligül Kanber