"...memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş abidelerin muhafaaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat'i lüzum vardır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
19 Şubat 1931, Konya
(Konya'da Karatay Medresesi'ne yaptığı ziyaret sonrasında dönemin başbakanı İsmet İnönüye çektiği telgraftan bir bölüm.)

Duyurular

2017 - 2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Programı

1.Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine: Ders kayıt İşlemleri sırasında 2 şubesi bulunan dersler için, soyadlarının baş harfi A - G arasında olan öğrencilerimiz 1.Şube, G - Z arasında olan öğrencilerimiz 2.Şubeyi kodlayacaklardır.!

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü 06800
Beytepe/Ankara

Bölümümüz Web Sorumlusu: Arş. Gör. Nesligül Kanber