"...memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş abidelerin muhafaaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat'i lüzum vardır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
19 Şubat 1931, Konya
(Konya'da Karatay Medresesi'ne yaptığı ziyaret sonrasında dönemin başbakanı İsmet İnönüye çektiği telgraftan bir bölüm.)

Duyurular

SEC254 Prehistorik Sanat dersinin, tek ders ve üç ders sınavı 24.02.2019 - Pazartesi günü saat 10:00'da Bölüm Kütüphanesinde yapılacaktır.!

Tek ve Üç Ders Sınav Programı

Düzeltme! 2019 - 2020 Bahar Dönemi Ders Programı

Şubeli olan derslerde soyadları A-İ harfleri arasında olan öğrenciler 1.şube, K-Z harfleri arasında olan öğrenciler ise 2.şubeyi seçeceklerdir. !!!

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü 06800
Beytepe/Ankara

Bölümümüz Web Sorumlusu: Arş. Gör. Nesligül Kanber