"...memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş abidelerin muhafaaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat'i lüzum vardır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
19 Şubat 1931, Konya
(Konya'da Karatay Medresesi'ne yaptığı ziyaret sonrasında dönemin başbakanı İsmet İnönüye çektiği telgraftan bir bölüm.)

Duyurular

2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Programı

2019 - 2020 Güz Dönemi Mazeret Sınav Tarihleri

14 - 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Kültürlerarası Etkileşim: Sınırlar - Rotalar ve Sosyo - Ekonomik Dinamikler" adlı uluslararası sempozyum programı için tıklayınız.

2019 - 2020 Güz Dönemi Ders Programı

Şubeli olan derslerde soyadları A-İ harfleri arasında olan öğrenciler 1.şube, K-Z harfleri arasında olan öğrenciler ise 2.şubeyi seçeceklerdir. !!!

ÜNİ 101 Dersi 03.10.2019 - Perşembe Günü Saat 13:30'da B12 203 No'lu derslikte yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü 06800
Beytepe/Ankara

Bölümümüz Web Sorumlusu: Arş. Gör. Nesligül Kanber