"...memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş abidelerin muhafaaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat'i lüzum vardır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
19 Şubat 1931, Konya
(Konya'da Karatay Medresesi'ne yaptığı ziyaret sonrasında dönemin başbakanı İsmet İnönüye çektiği telgraftan bir bölüm.)

Duyurular

2017 -2018 Bahar Dönemi Ders Programı.

Üç Ders ve Tek Ders Sınavları 15.02.2018 tarihinde, Saat 10:00'da İ.Metin Akyurt ve Bahattin Devam Kütüphanesi'nde (Bölüm Kütüphanesi) yapılacaktır.

Azami öğrenim süresi sonuna kadar mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları en fazla üç dersi kalan öğrenciler, üç ders sınavına girebilirler. kayıtlı olduğu programın tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,00'nin altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de diledikleri en fazla üç dersten üç ders sınavına girebilirler. Bu sınavlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin en geç 02.02.2018 tarihine kadar bölüm sekreterliğine konuya ilişkin dilekçeleri, transkriptleri ve son dönem karneleriyle birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.

1.Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine: Ders kayıt İşlemleri sırasında 2 şubesi bulunan dersler için, soyadlarının baş harfi A - G arasında olan öğrencilerimiz 1.Şube, G - Z arasında olan öğrencilerimiz 2.Şubeyi kodlayacaklardır.!

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü 06800
Beytepe/Ankara

Bölümümüz Web Sorumlusu: Arş. Gör. Nesligül Kanber