"...memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş abidelerin muhafaaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat'i lüzum vardır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
19 Şubat 1931, Konya
(Konya'da Karatay Medresesi'ne yaptığı ziyaret sonrasında dönemin başbakanı İsmet İnönüye çektiği telgraftan bir bölüm.)

 

 

Duyurular

Arkeoloji Bölümü Doktora/Tezli Yüksek Lisans 2020-2021 GÜZ Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazananlar

Üç ders ve tek ders sınavına girecek olan öğrencilerin dikkatine! Sınava girebilmeniz için dilekçeniz ile beraber transkript belgesini en geç 25.09.2020 Cuma gününe kadar meralsahind@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

1.Sınıf derslerini alacak öğrencilerin dikkatine! Şubesi olan dersleri alırken İsimleri A-İ harfleri ile başlayan öğrencilerimizin 1.Şube seçmeleri, isimleri J-Z harfleri ile başlayan öğrencilerimizin ise 2.Şubeyi kodlamaları gerekmektedir.

2020-2021 Güz Dönemi Ders Programı

Yüksek Lisans ve Doktora sınavlarımız 30 Eylül 2020 saat: 10.00'da Yazılı Sınav, 1 Ekim 2020 saat: 10.00'da Sözlü Sınav olmak üzere bölümümüzde gerçekleştirilecektir.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü 06800
Beytepe/Ankara

Bölümümüz Web Sorumlusu: Arş. Gör. Nesligül Kanber