"...memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş abidelerin muhafaaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat'i lüzum vardır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
19 Şubat 1931, Konya
(Konya'da Karatay Medresesi'ne yaptığı ziyaret sonrasında dönemin başbakanı İsmet İnönüye çektiği telgraftan bir bölüm.)

 

 

Duyurular

2020-2021 Bahar dönemi Yandal Programına kabul edilen öğrenciler

2020-2021 Tek ve Üç Ders Sınav Programı

Mezuniyetine en fazla 3 dersi kalan öğrenciler için TKD 103-107 Türk Dili I dersi sınavı 25.02.2021 tarihinde saat: 13.00'de, TKD 100-104-105 Türk Dili II dersi sınavı ise saat:14.00'de Blackboard üzerinden yapılacaktır.

BEB650 dersinin günü ve saati ile ilgili bilgileri http://www.bilisim.hacettepe.edu.tr/ adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

2020-2021 Bahar Dönemi İNG 127-128-138 UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

2020-2021 Bahar Dönemi Ders Programı

Üç Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerin en geç 10.02.2021 tarihine kadar Üç Ders Sınav dilekçelerini meral.sahindokuyucu@hacettepe.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Lisansüstü Programına Giriş Sınavına Hak Kazananlar

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü 06800
Beytepe/Ankara

Bölümümüz Web Sorumlusu: Arş. Gör. Nesligül Kanber