"...memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş abidelerin muhafaaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat'i lüzum vardır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
19 Şubat 1931, Konya
(Konya'da Karatay Medresesi'ne yaptığı ziyaret sonrasında dönemin başbakanı İsmet İnönüye çektiği telgraftan bir bölüm.)

Duyurular

Değerli öğrencilerimiz, 30 Mart itibariyle uzaktan eğitim sürecimiz başlamış bulunmaktadır. evdekal.hacettepe.edu.tr adresi üzerinden sisteme giriş yapabilir ve ders programınızda yer alan dersler ile ilgili içerikleri görebilirsiniz.

Düzeltme! 2019 - 2020 Bahar Dönemi Ders Programı

Şubeli olan derslerde soyadları A-İ harfleri arasında olan öğrenciler 1.şube, K-Z harfleri arasında olan öğrenciler ise 2.şubeyi seçeceklerdir. !!!

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü 06800
Beytepe/Ankara

Bölümümüz Web Sorumlusu: Arş. Gör. Nesligül Kanber