Bölüm Hakkında

Genel Tanıtım

Hacettepe Üniversitesi'nde 1982 yılından itibaren Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü içinde Arkeoloji Anabilim Dalı altında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında  öğretim gerçekleştirilmiş; 1989 yılında Arkeoloji-Sanat Tarihi bölümünde Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı kurularak bağımsız Lisans öğretimi başlatılmıştır. Bölümümüz, 1997yılında kurulmuş ve Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji Anabilim Dalları oluşturulmuştur. Bu süreçte Lisans öğretimi sadece Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalında sürdürülmüştür. 2001 yılında Türkiye genelinde Arkeoloji bölümlerinde Anabilim dallarının kaldırılmasından sonra Eşit Ağırlıklı Ortak Lisans programı oluşturulmuş olup bu program halen sürmektedir. 2010 yılından itibaren bölümümüze giriş türü YÖK tarafından TM-3 olarak belirlenmiştir.

Bölümümüzün Gelişmesine Katkıda Bulunanlar

Öğretim üyesi olarak 1974 yılında göreve başladığı Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji Bölümü'nün kurulması için büyük çaba harcamış ve bunu başarmış olan Prof. Dr. Armağan ERKANAL 6 Mayıs 2011 yılında emekliye ayrılmıştır. Görev yaptığı süre boyunca gerek Lisans, gerekse Lisansüstü düzeyinde pek çok kişinin yetişmesinde büyük emeği geçen Prof. Dr. Armağan ERKANAL, bugün pek çok üniversitede öğretim üyesi düzeyinde görev yapan kişinin Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini yürütmüştür. 1997 yılında bağımsız bir bölüm olarak öğretime devam eden Bölümümüzün uluslararası düzeyde tanınır hale gelmesinde kendisinin büyük emeği bulunmaktadır. Bölümümüz öğretim kadrosunda bulunan pek çok akademisyenin Doktora danışmanı olan Prof. Dr. Armağan ERKANAL'ı her zaman şükran ve minnetle anacağız. Kendisine bundan sonraki yaşamaında sağlık ve esenlikler dileriz.

Bölümümüzün kurulmasında büyük emeği geçen ve bugün pek çok üniversitede görev yapan öğretim üyesinin yetişmesinde katkısı bulunan; bölümümüzdeki öğretim üyeliği görevinin yanı sıra 5 yıl boyunca Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Prof. Dr. Engin Özgen 2007 yılında emekli olmuştur. Kendisine hizmetleri ve bölümümüze katkılarından dolayı en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji Bölümü'nün kurulması için büyük emek harcamış olan; bölüm kurulduktan sonra gerek Lisans, gerekse Lisansüstü derslerin yürütülmesi ve Lisansüstü tez danışmanlıklarıyla  öğretim elemanlarının yetişmesinde önemli rol oynayan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayat Erkanal'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

Bölümümüzün kuruluş aşamasında ölü diller derslerini üstlenen Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Sebahittin Bayram, Prof. Dr. Salih Çeçen, Prof. Dr. Yasemin Arıkan ve Yrd. Doç. Dr. Sedat Erkut'a şükranlarımızı sunarız.

Bölümümüzün kuruluş aşmasında uzmanlık gerektiren bazı dersleri üstlenen Dr. Hatçe Baltacıoğlu ve Dr. Yaprak Eran'a en içten teşekkürlerimizi sunarız.