Yüksek Lisans Tezleri

Prof.Dr. Armağan Erkanal

1985, Önasya'da “bit-hilani” Olarak Tanınan Yapılar, Sevinç GÜNEL

1986, Diyala Bölgesinde Bulunan Cemdet Nasr Üslubunda Yapılmış Silindir Mühürler, Ayşe Hale UĞUREL

1988, Girnavaz Kazılarında Açığa Çıkartılan Ninive 5 Seramiğinin Önasya Arkeolojisindeki Yeri, Bahattin DEVAM

1990, M.Ö. 2. Bine Tarihlenen Panaztepe Küçük Buluntu ve Süs Eşyalarının Batı Anadolu Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi, Nazlı ÇINARDALI

1990, Başlangıcından Eski Tunç Çağı'nın sonuna kadar Anadolu altın, gümüş ve elektrum süs eşyalarının yapım teknikleri, Soner ATEŞOĞULLARI

1991, Copper Tecnology in Jordan and Palestine in the Bronze Age, Muhammed HUSSEİN

1991, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin M.Ö. III.bine Tarihlendirilen Tunç Silahları, Derya YALCIKLI

1993, Mardin Bölgesi Zergan Çayı ve Çevresi Arkeolojik Değerlendirmesi, Eyyüp AY

1994, Panaztepe Çatı Kiremitleri, Türker TÜRKER

1999, Neolitik Dönem Çatal Höyük Damga Mühürleri ve Benzeri Buluntular, Ali Umut TÜRKCAN

1999, Bakla Tepe Geç Kalkolitik Çağ ve Eski Tunç Çağı Yontma Taş Aletleri, Neyir KOLANKAYA

1999, Panaztepe Gri Minyas Seramiği, Ayşegül AYKURT

2000, Anadolu’da Uruk Kültürü, Aysel BAYNAL

2001, Mardin Müzesinde Korunmakta Olan ve Mardin Yöresinden Gelen Madeni Kaplar, Güzen KAYA KÖKSAL

2002, M.Ö.2.Binde Panaztepe Yerli Seramik Grubunu Ege ve Anadolu Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi, Gülay ŞAHİN

Prof. Dr. Engin Özgen

1985, M.Ö.IIIüncü-M.Ö.Iinci Binde Mezopotamya ve Yakın Çevresinde Bulunan Ajurlu Kaideler ve Kaidesi Ajurlu Çanaklar, Pınar DÖĞERLİ

1985, Anadolu’da Geç Hitit Devrinde Mobilya, Lora KARAOĞLU

1985, Hermogenes Eserleri ve İlkeleri, Ümran YÜĞRÜK

1988, Athena Kültü ve Anadolu Athena Tapınakları, Gülşebnem FINDIK

1989, Anadolu’da Apollon Tapınakları ve İşlevleri, Murat Tolga ÖZCOŞKUN

1991, Baz Kolleksiyonu Madeni Eserleri, Halil TEKİN

1991, Alexandria Troas Antik Kenti Limanı ve Liman Yapıları, Harun ÖZDAŞ

1997, Kilis-Oylum Höyük buluntularının ışığı altında Anadolu Bölgesi`nin M.Ö. 2 .bin seramiği, Atilla ENGİN

1999, ‘Brittlle Orange Ware’ Seramik Türünün Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Kuzey Suriye’de Yayılımı, Süheyla GEDİK

1999, M.Ö.II.Bin Yıl Anadolu ve Kuzey Suriye Saray Mimarisi, H.Uğur DAĞ

1999, İçel Müzesinde Bulunan Bir Grup Amphora, Filiz KEREM

2000, Erken-Orta Kıbrıs Çağı Madenciliği Işığı Altında İncesu Kurtarma Kazısı Tunç Eserleri, Bülent KIZILDUMAN

2000, M.Ö.I.Binyıl Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu Pişmiş Toprak Figürinleri, Figen SERİM

2003, Şanlıurfa Kent Merkezinde Çanak Çömleksiz Bir Neolitik Yerleşim:Yeni Mahalle, Bahattin ÇELİK

2004, Orta Tunç Çağı Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye Ölü Gömme Gelenekleri Işığında Oylum Höyük Mezarları, Özlem ERDEM

Prof. Dr. Hayat Erkanal

1996, M.Ö. 2.bin Hitit Dönemi Madeni İnsan Figürleri, Hamdi EKİZ

2002, Urla Yarımadası Prehistorik Merkezleri, Tayfun CAYMAZ

2002, Cumaovası ve Çevresindeki Prehistorik Merkezler, Oğuz BOSTANCI 

Prof. Dr. Sevinç Günel

1997, Ege Adalarında M.Ö.2 bin Ev Mimarisi, Hülya BÜLBÜL

2000, Batı Anadolu Bölgesi Eski Tunç Çağı Boya Bezemeli Seramiği, Kadir BÖYÜKULUSOY

2002, ‘Cheese Pot’ Olarak Tanımlanan Kaplar, Ümit ÇAYIR

 2005, Orta Minos Dönemi Mühürlerinde Hayvan Tasvirleri, Ebru ORAL

Prof. Dr. Halime Hüryılmaz

1994, M.Ö.3.Binde Anadolu’da Mermer İdoller, Şengül GÜNDOĞAN

1997, Kıbrıs’ta Neolitik Dönemden Orta Kıbrıs Dönemi Sonuna Kadar İnsan Figürlü Dini Eserler, Yiğit H.ERBİL

1999, Anadolu’da Neolitik Çağdan Erken Tunç Çağı Sonuna Kadar Olan Dönemlerde Tasvirli Sanat Eserlerinde Boğa Kavramı, Funda GÜK

1999, Eski Tunç Çağında Batı Anadolu Bölgesinde Görülen Kemik Eserler, Özer YILMAZ

2005, M.Ö.3. bin yılda Ege Dünyası'nda Görülen Taş Aletler ve Silahlar, Fatma DOĞAN

2006, Gökçeada-Yenibademli Höyük'ün VII-IV. Yapı Katlarına ait Erken Tunç Çağı Seramikleri, Onur KARA

Doç. Dr. A. Tuba Ökse

1993, Anadolu’da M.Ö.II.Binde Hayvan Biçimli Libasyon Kapları, Murat Ertuğrul GÜLYAZ

1995, Girit’te M.Ö.II.Binin İlk Yarısına Tarihlendirilen Tholos Mezarlar, Hülya YALÇIKLI

1997, Orta Anadolu Bölgesi Tunç Çağları Madeni Kapları, Aynur ERDEM

1999, M.Ö.3.Binde Ege’de Görülen Duvar Örgü Teknikleri, Ahmet GÖRMÜŞ

2001, Gaziantep Müzesindeki Tunç Çağı İğneleri, Fatma BULGAN

2003, Sivas İli Hellenistik-Roma Seramiği Işığı Altında Yerleşim Şeması, Zafer KORKMAZ

2006, Salat Tepe Buluntuları Işığı Altında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Erken Demir Çağ Kültürel Yapısı, I. Tuba ÖNEN

2006, M.Ö.2.Bin'de Anadolu'da Görülen Kadın ve Erkek Kıyafetleri, Seçil KOCA GÖKÇEN

Yrd. Doç. Dr. Nazlı Çınardalı-Karaslan

2007, Selçuk ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzelerindeki Arkaik ve Klasik Dönemlere Ait Takılar, Sena SIN

2011, M.Ö. 2. Binyılda Doğu Akdeniz'de Deniz Ulaşımı ve Liman Olgusu, Ozan Çömelekoğlu