Doktora Tezleri

Prof.Dr. Armağan Erkanal

1993, M.Ö.2.Bine Tarihlendirilen Panaztepe Seramiklerinin Batı Anadolu ve Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi, Sevinç GÜNEL

1997, Türkiye’de Megalit Sorunu: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Megalitleri, Bakiye YÜKMEN

1998, M.Ö. 2. Bine Tarihlendirilen Panaztepe Süs Eşyasının Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi, Nazlı ÇINARDALI

2005, Hitit Dönemi Su Kültü, Yiğit H. ERBİL

2008, M.Ö. 3. Binde Altın, Gümüş ve Elektrum Süs Eşyasının Anadolu Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi, Soner ATEŞOĞULLARI

Prof. Dr. Engin Özgen

1993, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Cesnola Koleksiyonu, Meral GÖZÜBÜYÜK

1994, Erken Demir Çağında Ege ve Doğu Akdeniz Konut Mimarlığı, Yaprak ERAN

1995, Erken Demir Çağında Doğu Anadolu ile Transkafkasya Arasında Gelişen Kültürel İlişkiler, Semih GÜNERİ

1995, Erken Tunç Çağı Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye Bölgesi Ölü Gömme Gelenekleri Işığında Oylum Höyük Mezarları, Hatice Kübra ENSERT

1996, Anadolu Müzesi Kolleksiyonundaki Geç Assur – Yeni Babil, Akamenid Damga Mühürleri, Remzi YAĞCI

1998, Oylum Höyük Buluntuları Işığı Altında Erken Tunç Çağında Güneydoğu Anadolu Madeni Eserleri, Halil TEKİN

2000, Anadolu’da Tekne Tipolojisi, A. Harun ÖZDAŞ

2003, Orta Fırat Bölgesi’nin Eski Tunç Çağı Seramiği İçersinde Gre Virike Buluntularının Yeri ve Önemi, Atilla ENGİN

2005, Şanlıurfa-Yeni Mahalle, Karahan Tepe, Sefer Tepe ve Hamzan Tepe Yerleşimlerinin Işığı Altında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem, Bahattin ÇELİK

Prof. Dr. Hayat Erkanal

1998, Girnavaz Kazılarının Işığı Altında Anadolu'da Ninive 5 Seramiği, Bora UYSAL

1999, Anadolu'da M.Ö. 12. yüzyıldan M.Ö. 6. yüzyıl Sonuna Kadar Metal Silah Endüstrisi, Derya YALÇIKLI

1999, Yukarı Habur Bölgesi ile Cırcıp Vadisi ve Çevresinin Arkeolojik Araştırması, Eyyüp AY

2004, İzmir Bölgesi Prehistorik Dönemler Yontmataş Endüstrisi, Neyir KOLANKAYA-BOSTANCI

2004, Kocabaş Tepe Orta Tunç Çağı Seramik Örneklerinin Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi, Ayşegül AYKURT

Prof. Dr. Sevinç Günel

2004, İzmir Bölgesi, Urla-Liman Tepe Tunç Çağı Yerleşimi Koruma ve Alan Yönetimi Modeli, Müge BAHÇECİ

Prof. Dr. Halime Hüryılmaz

2003, Eski Tunç Çağında Anadolu Pişmiş Toprak Figürin ve İdolleri, Şengül GÜNDOĞAN-AYDINGÜN

Doç. Dr. A. Tuba Ökse

2006, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Yukarı Mezopotamya Anıtsal Kült Binaları ve Gelişimi, Ali Umut TÜRKCAN