Misyon ve Vizyon

Misyon

Arkeoloji Bölümü evrensel değerler ışığında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi, araştırma, öğretim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz kültür varlıklarını bilimsel metodlarla gün ışığına çıkartabilecek yetkin arkeologlar yetiştirmek ve bu eserleri müzelerimizde çağdaş yöntemlerle koruma ve sergilemeyi bilen elemanlar yetiştirmek önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir bölüm olmaktır.

Değerler

Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tüm faaliyetlere aşağıda belirtilen değerler yön verir.

  • Şeffaflık: Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir. Her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
  • Adalet: Bölümümüz öğretim elemanları öğrencilerimiz arasında ayrım yapmaz, liyakata önem verir ve emeğe saygı gösterir.
  • İşbirliği, dayanışma ve paylaşma: Bölüm çalışanları ve öğrencilerimiz işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.
  • Yenilikçilik ve yaratıcılık: Öğrencilerimiz yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirir, risk alır.
  • Katılımcılık: Öğrencilerimiz bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.
  • Mükemmeli aramak: Çalışanlar bölümün tüm faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder.
  • Çevrecilik: Bölüm çalışanları ve öğrencilerimiz çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur ve geliştirir.
  • Geleceğe inanmak: Öğretim kadrosu ve öğrencilerimiz geleceğe ümitle bakar.
  • Toplum yararı: Bölüm faaliyetlerinde toplum yararı gözetilir.