Yandal Programı

Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenler, kendi lisans programlarına ek olarak bir yandal programına kaydolabilirler. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

Yandal programı, ilgili birimin isteği, fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi ve Senato’nun kararı ile açılır. Yandal programıyla ilgili hususlar Senato’nun çıkaracağı bir yönergeyle ve ilgili birimlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programına kaydolmak için öğrencinin genel akademik ortalamasının en az 2,75 olması gerekir. Yandal programına kayıt olan öğrencilerin belirlenen zorunlu ve seçmeli dersler toplamında 18 yerel kredi / 30 AKTS kredisini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Bölümümüz Lisans derslerinin tümü başka birimdeki öğrenciler için Yandal Programına açıktır.

Bölümümüz Yandal Programı Koordinatörü Doç. Dr. Neyir Kolankaya-Bostancı 'dır. Ayrıntılı bilgi kendisinden temin edilebilir.

Hacettepe Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI