TKD 104 Türk Dili Dersi II Ara sınavı Hk.

TKD 104-100 Türk Dili Dersi II Ara sınavı 18 Nisan 2023 salı günü saat 15.00' da yapılacaktır. Ancak söz konusu sınavların ne şekilde gerçekleştirileceği (çevrimiçi/yüzyüze) YÖK'nun Nisan ayında yapacağı toplantının ardından Üniversitemiz senatosunun kararıyla belirlenecektir. Sınavların ne şekilde yapılacağı bahsekonu Senato kararı ile belirlendikten sonra duyuru güncellenecektir.